BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Nabór firm wykonawczych w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału….

 

logotypy rpo

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace polegające na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Bardo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne w ramach projektu:

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Oferta Wykonawcy może dotyczyć budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą w powietrzu oraz biomasę). Oferta może zatem dotyczyć budowy i montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, instalacji pompy powietrznej c.w.u., instalacji pompy powietrznej c.o. i c.w.u., instalacji pompy gruntowej c.o. i c.w.u., instalacji kotła na biomasę.

Szczegóły zawarte będą w wytycznych dla wykonawców instalacji OZE, które znajdują się poniżej.

Wytyczne dla wykonawców

Zgłoszenie wykonawcy PV

Zgłoszenie wykonawcy solary

Zgłoszenie wykonawcy pompa cwu

Zgłoszenie wykonawcy pompa gruntowa i powietrzna

Zgłoszenie wykonawcy kocioł na biomasę

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze