BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bardo

 

Plik pobierz tutaj:

Obwieszczenie Burmistrza

Prognoza oddziaływania na środowisko – zmiany Studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rys. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze