BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

 

W związku z ukazaniem się na profilu Facebooku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie informacji o braku finansowania jednostki przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego przedstawiam oświadczenie:
W związku z oficjalnym zgłoszeniem przez grupę strażaków z OSP Bardo o trwających przez wiele lat nieprawidłowościach w zarządzaniu finansami i zarządzaniu jednostką tj. wypłacanie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych osobom, które w akcji nie brały udziału, a także niewykonanie przeglądu technicznego samochodu pożarniczego Mercedes, który uczestniczył w działaniach ratowniczych oraz kierowanie do akcji strażaków bez odpowiednich szkoleń, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo ich uczestników,  Burmistrz Miasta i Gminy Bardo na podstawie art. 304 § 2 KPK był zobowiązany do zawiadomienia Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Do czasu wyjaśnienia sprawy, wszystkie wydatki związane z działalnością ratowniczo-gaśniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie, wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, będą finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy Bardo. W tym celu, niezbędne jest użyczenie sprzętu Gminie Bardo, ponieważ finansowanie działań zostanie pokryte z publicznych pieniędzy. O całej sytuacji zostali powiadomieni: Wojewoda Dolnośląski, Komendant Główny, Komendant Wojewódzki i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, a także Starosta Ząbkowicki. Nie ma stanowiska OSP Bardo  w tej sprawie. Pragnę dodać, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie nie wyjeżdżała do akcji lub wyjeżdżała sporadycznie w składzie dwu, trzy osobowym.

Z informacji, które posiadamy, toczy się postępowanie sądowe w sprawie unieważnienia uchwał podjętych w trakcie walnego zebrania OSP w dniu 1 maja 2018r. Wniosek w tej sprawie złożył Prezes OSP Bardo Radosław Sobieraj, który powiadomił Starostę Ząbkowickiego-organ nadzorczy nad stowarzyszeniami, o zwołaniu zebrania niezgodnie ze statutem OSP.

Burmistrz w tej sprawie działa tylko i wyłącznie w zakresie spraw związanych z finansowaniem działań ratowniczo-gaśniczych, pozostałe sprawy należą  do działalności stowarzyszenia, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Krzysztof Żegański

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze