BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Projekt ,,Dolnoślązak umie pływać 2017” zakończony!

 

22 września 2017 r. 30 uczniów klas I rozpoczęło zajęcia na Krytej pływalni w Kłodzku w ramach II edycji projektu DOLNOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ 2017.

Był to program nauki pływania skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Całość projektu finansowana jest z funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przy wsparciu Gminy Bardo. Operatorem i realizatorem całości programu jest Dolnośląska Federacja Sportu.
Głównym celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. W czasie zajęć dzieci oswajały się z wodą, opanowywały kolejne umiejętności związane z nauką pływania, ale przede wszystkim wspaniale się bawiły.
W ramach realizacji projektu w 2017 roku do II edycji programu zakwalifikowała się m.in. Gmina Bardo, otrzymując 30 miejsc dla uczniów klas I .
Było to 10 wyjazdów na Krytą pływalnię w Kłodzku, w terminie 22 września – 1 grudnia  2017 r. Zajęcia na krytej pływalni w Kłodzku odbywały się  pod kierunkiem instruktorów pływania – Natalii Izdebskiej oraz  Pawła Jasińskiego.
W czasie wyjazdów opiekę wychowawczą sprawowali rodzice i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie, którym należą się podziękowania.

Każdy z uczestników opanował sztukę pływania, zaznaczając, że będą kontynuować naukę, gdyż sprawia im to dużą radość!

 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (1)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (2)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (3)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (4)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (5)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (6)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (7)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (8)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (9)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (10)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (11)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (12)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (13)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (14)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (15)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (16)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (17)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (18)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (19)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (20)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (21)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (22)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (23)
 • Projekt Dolnoślązak Umie Pływać zakończony (24)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze