BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji podatkowych na 2017 rok

 

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia deklaracji podatkowych na 2017 rok Urząd Miasta i Gminy w Bardzie przypomina o obowiązku złożenia przez osoby prawne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej deklaracji:

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji podatkowych na 2017 rok

– na podatek rolny i leśny – do 16 stycznia 2017 r.,

– podatek od nieruchomości – do 31 stycznia 2017 r.,

– podatek od środków transportowych – do 15 lutego 2017 r.,

Terminy płatności I raty podatków dla podmiotów składających deklarację upływają (osoby prawne):

– podatek leśny – do 16 stycznia 2017 r.,

– podatek od nieruchomości – do 31 stycznia 2017 r.,

– podatek od środków transportowych – do 15 lutego 2017 r.,

– podatek rolny – do 15 lutego 2017 r.

Terminy płatności I raty podatków dla osób fizycznych:

– podatek od nieruchomości – do 15 marca 2017 roku

– podatek leśny – do 15 marca 2017 roku

– podatek rolny – do 15 marca 2017 roku

WZORY DEKLARACJI

INFORMACJE, STAWKI PODATKÓW I OPŁAT

Konto, na które należy wpłacać opłaty skarbowe:

Bank Spółdzielczy o/Bardo

18 9533 1043 2002 0000 3098 0002 lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie na stanowisku nr 4 (parter).

Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy o/Bardo

18 9533 1043 2002 0000 3098 0002

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze