BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Spisz się i Ty!

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pytań, które będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze