BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Spotkanie Burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Bardo w sprawie ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

2 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie odbyło się spotkanie związane z sytuacją w oświacie.

 

Uczestniczyli w nim Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, Z-ca Burmistrza oraz dyrektorzy wszystkich publicznych szkół i przedszkoli, których Gmina jest organem prowadzącym. Uczestnicy spotkania wnikliwie przeanalizowali potencjalne scenariusze dalszego działania. Ustalono także, że konkretne decyzje zależą od efektu rozmów związków zawodowych z rządem oraz – w przypadku ich fiaska – od ogłoszenia przez związki zawodowe gotowości do strajku.
Burmistrz otrzymał zapewnienie od Dyrektorów naszych szkół, że podejmą działania mające na celu przeprowadzenie egzaminów (o co najbardziej boją się w tej chwili rodzice), które mają odbyć się terminie planowanych ogólnopolskich strajków.
Dodatkowo, Burmistrz zobligował Dyrektorów do podjęcia działań, mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i należytej opieki w dniach strajku, czyli od 8 kwietnia 2019 r. i każdego kolejnego dnia. Więcej informacji Rodzice i Opiekunowie mogą otrzymać na bieżąco u Dyrektora poszczególnej placówki.
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo poinformował, że nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół mają jego pełne poparcie dla prowadzonych działań, których celem jest poprawa warunków pracy. Jednocześnie oświadczył, że nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bardo, w przypadku rozpoczęcia strajku otrzymają równowartość utraconego wynagrodzenia.
Jednocześnie apelujemy do rodziców o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze