BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Terapia pedagogiczna i logopedyczna

 

W bieżącym roku szkolnym 17 uczniów kl. I – VII wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się zostało objętych dodatkowymi zajęciami terapii pedagogicznej oraz logopedycznej, której prowadzone są przez p. Jowitę Kuśnierz i p. Renatę Gerent-Pocian.

Podczas zajęć terapii pedagogicznej uczniowie pracują nad poprawą pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegawczości. Wykonują ćwiczenia mające na celu podniesienie poziomu graficznego pisma. Usprawniają umiejętność poprawnego pisania pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym oraz doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem.

W trakcie terapii logopedycznej stosowane są aktywne metody nauczania oraz wykorzystywane różnorodne pomoce dydaktyczne i programy multimedialne, co korzystnie wpływa na zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz aktywizuje logiczne myślenie.

Na terapię logopedyczną kwalifikowani byli uczniowie na podstawie orzeczeń lub opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz przesiewowych badań logopedycznych. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny dla uczestnika. Formy, metody oraz treść zajęć logopedycznych dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Oddziaływania terapeutyczne mają wpływ na rozwój słuchu fonematycznego, podniesienie sprawności aparatu oddechowego oraz aparatu mowy. Logoterapia nakierowana jest także na podniesienie samooceny oraz wiary we własne możliwości, zwiększenie u dziecka motywacji do pracy oraz komunikowania się. Na jakość i skuteczność działań mają wpływ nie tylko odpowiedni dobór metod i środków, ale także systematyczność wykonywanych ćwiczeń, indywidualne podejście do dziecka, atmosfera zajęć oraz dodatkowe ćwiczenia zalecane do domu. Terapia logopedyczna obejmuje bowiem pracę logopedy, dziecka i rodziców.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały także pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii pedagogicznej i logopedyczne na łączną kwotę 4450,00 zł.

Zajęcia terapii pedagogicznej oraz logopedycznej realizowane są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku w ramach realizacji projektu ,,Podniesienie jakości edukacji w szkołach gminy Bardo”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

 

  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (1)
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (2)
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (3)
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (4)
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (5)
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (6)
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (7)
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna (8)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze