BARDOmiasto cudów

Home / Zabytki

Autor:Publikacja: Redakcja

Kasztelania

Najstarszym zabytkiem Barda są znajdujące się wzdłuż ulicy Noworudzkiej i Głównej dobrze zachowane ślady grodziska wczesnośredniowiecznego z X-XIII w. będące pozostałością zamku kasztelańskiego.

Kształt grodziska przypomina elipsę otoczoną wałem ziemnym z wewnętrznym dziedzińcem. Zachowały się częściowo wały, które miały szerokość 20-30 m i wysokość 9 m. Całość grodziska była otoczona głęboką fosą.

Na terenie kasztelanii znajdował się pierwszy w Bardzie kościół-kaplica, którym pierwotnie, od 1189 r. opiekowali się joannici, później augustianie z Kamieńca i cystersi.

W Bardzie jest jeszcze jedno grodzisko, znajdujące się również na lewym brzegu rzeki, na południe od dawnej kasztelanii, w sąsiedztwie mostu kolejowego. Wskutek budowy tego mostu i zabudowy ulicy Głównej zostało ono niemal w całości zniwelowane, pozostał jedynie niewielki fragment nasypu i fosy od strony południowej. Grodzisko, datowane na XI-XIII w., spełniało prawdopodobnie rolę podgrodzia dla zamku kasztelańskiego.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności