BARDOmiasto cudów

Home / Zabytki

Autor:Publikacja: Redakcja

Klasztor Ojców Redemptorystów – obiekt pocysterski

Przy kościele wznosi się pocysterski barokowy klasztor zbudowany w latach 1712-1716 w miejscu dawnej drewnianej budowli, która spłonęła w 1711 r. Mieści się tu Muzeum Sztuki Sakralnej, powstałe z inicjatywy obecnych kustoszy sanktuarium – ojców redemptorystów.

Na parterze znajduje się Kaplica Wotywna z wieloma świadectwami łask i cudów doznanych za przyczyną bardzkiej Madonny.

Budynek klasztoru, o masywnych kamiennych murach i skrzydle poprzecznym zwieńczonym dwoma barokowymi wieżami, powstał na planie nieregularnego rzutu, zbliżonego kształtem do litery T. Nad portalem wejściowym znajduje się umieszczony tu po 1900 r. herb zakonny redemptorystów z łacińskim napisem Copiosa apud eum redemptio („Obfite u Niego odkupienie”). Obszerne korytarze klasztorne, przykryte sklepieniami żaglastymi na gurtach, zdobią koliste plafony.
W 1807 r., podczas natarcia na twierdzę kłodzką, klasztor był siedzibą siejących spustoszenie wojsk napoleońskich. Stacjonował tu Hieronim Bonaparte, brat Napoleona, dowodzący kampanią.

Na dziedzińcu kościelnym obok klasztoru znajduje się pomnik Jana Pawła II, wykonany w 1981 r. przez Adama Romana z Warszawy. Jest to drugi w kolejności pomnik jaki powstał w Polsce ku czci Jana Pawła II.

W części klasztoru oo. redemptorystów mieści się Muzeum Sztuki Sakralnej założone w 1967 r. z inicjatywy o. rektora Stanisława Golca. Cenna kolekcja obrazów, rzeźb, naczyń i szat liturgicznych, paramentów oraz wydawnictw związanych z kultem Matki Boskiej Bardzkiej podzielona została na cztery działy ekspozycji muzealnej: historia Barda, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne. Pośród zgromadzonych eksponatów zwraca uwagę zbiór figurek Matki Bożej Bardzkiej z XVII-XIX w. oraz kolekcja korpusów ukrzyżowanego Chrystusa. Jednym z piękniejszych zabytków w muzeum jest monstrancja ze złoconego srebra, ufundowana w 1674 r. przez Fryderyka Steinera, opata kamienieckiego.

Muzeum Sztuki Sakralnej
pl. Wolności 5, tel. 748171421
Czynne codziennie od 9:00 do 17:00
Bilety: 4 zł normalny, 2 zł ulgowy

W tym dziale

W serwisie

Aktualności