BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bardo trafił pośmiertnie do Pana Leszka Anklewicza oraz Krystyny Domskiej- Bujnowicz

 

Dzisiaj, podczas L sesji Rady Miejskiej w Bardzie nadano pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bardo Panu Leszkowi Anklewiczowi oraz Pani Krystynie Domskiej- Bujnowicz.

Z tej okazji udział w sesji RM wzięli rodzina i najbliżsi utytułowanych. Mowy pochwale dla Pana Leszka Anklewicza i Pani Krystyny Domskiej- Bujnowicz wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański. Następnie na ręce najbliższych przekazał pamiątkowe ryngrafy potwierdzające nadanie tytułu.

W trakcie wygłoszonych laudacji burmistrz przedstawił krótkie życiorysy i wskazał zasługi, które zdecydowały o nadaniu tytułu dla Pana Leszka Anklewicza oraz Pani Krystyny Domskiej- Bujnowicz.

Pan Leszek Anklewicz większość swojego życia zawodowego poświęcił Gminie Bardo. Niezależnie od uwarunkowań ustrojowych i politycznych cieszył się niesłabnącą popularnością wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy wielokrotnie obdarzali go swoim zaufaniem, wierząc w powodzenie wizji rozwoju, jaką zaplanował dla Barda i całej gminy. Stąd, aż trzykrotnie wybierany był na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

Co warto podkreślić Pan Leszek Anklewicz w swojej pracy zawodowej natrafił na jeden z tragiczniejszych momentów w dziejach Barda, a już z pewnością w powojennej historii miasta. Zmuszony był zmierzyć się z żywiołem, powodzią jakiej kraj nie widział od setek lat. Wystawiony na próbę, pomimo obciążenia i ogromu dramatu, jaki towarzyszył mieszkańcom Barda, udźwignął rolę jakiej się podjął.

To za Jego sprawą tuż po powodzi, w Bardzie powstało osiedle domków powodziowych, to dzięki jego staraniom i determinacji do miasta napływała pomoc z każdego zakątka kraju. To zaangażowanie i otwarty umysł ówczesnego włodarza pozwoliły na budowę dachów nad głową dla tych, którzy zostali ich pozbawieni, na uratowanie tego czego nie zabrała woda, wyposażenie mieszkańców w odzież, wodę pitną, materiały do remontów i osuszania budynków, wreszcie wsparcie i zrozumienie, przekonanie, że te ciężkie chwile można przetrwać i żyć dalej.

Leszek Anklewicz, co należy szczególnie podkreślić, w natłoku obowiązków zawodowych i rodzinnych, zawsze znajdował czas na pochylenie się na sprawami mieszkańców. Nie ignorował ich problemów i zmartwień. Przy tym wszystkim, jak podkreśla każdy Go wspominający, był człowiekiem niezwykle skromnym.

Krystyna Domska- Bujnowicz była prawdziwym społecznikiem, zaangażowanym w życie naszej gminy i człowiekiem wielkiego serca, szczególnie dla tych, którzy zmagają się z niepełnosprawnościami, wykluczeniem społecznym, niezrozumieniem otoczenia.

Pani Krystyna Domska- Bujnowicz była głosem, tych których głos nie był słyszany. Była „głosem” bardzo wyraźnym, ważnym, a przede wszystkim skutecznym. I to właśnie za szczerą miłość do ludzi słabszych, niepełnosprawnych oraz wymagających wsparcia, mamy dziś zaszczyt włączyć Panią Krystynę Domską- Bujnowicz w poczet Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Bardo- mówił burmistrz.

Tym samym Pan Leszek Anklewicz i Pani Krystyna Domska- Bujnowicz dołączyli pośmiertnie do grona Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Bardo!

  • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo Leszek Anklewicz Krystyna Domska- Bujnowicz (14)
  • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo Leszek Anklewicz Krystyna Domska- Bujnowicz (17)
  • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo Leszek Anklewicz Krystyna Domska- Bujnowicz (24)
  • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo Leszek Anklewicz Krystyna Domska- Bujnowicz (23)
  • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo Leszek Anklewicz Krystyna Domska- Bujnowicz (28)
  • Projekt bez nazwy (4)
  • Leszek Anklewicz

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze