BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Redakcja

Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Dzbanów

 

Głównym elementem projektu jest budowa altany rekreacyjnej wraz z miejscem na grill. Dodatkowo planuje się zagospodarowanie terenu o powierzchni 200 m2 m.in. poprzez jego utwardzenie, wykonanie miejsc do siedzenia. Planowany się montaż dwóch lamp solarnych, które oświetlać będą zagospodarowany w ramach projektu teren. W celu zachowania bezpieczeństwa w ruchu pieszym zostanie wykonane utwardzone zejście z drogi powiatowej na teren będący przedmiotem wniosku. W celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a tym samym wyeliminowania wszelkich barier dostępności, wykonany zostanie ciąg pieszy z kostki betonowej. Planowany jest zakup kamery do monitoringu, celem zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania aktom wandalizmu na nowo powstałym terenie.

Z powstałego obiektu korzystać będą mogli wszyscy zainteresowani (dzieci, młodzież, dorośli oraz turyści) bezpłatnie, każdego dnia tygodnia i przez cały rok z uwagi na fakt zadaszenia obiektu. Zagospodarowanie terenu przyczyni się do polepszenia warunków służących integracji społeczności lokalnej.

Wykonawcą jest firma ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 58-260 BIELAWA, UL. NOWOBIELAWSKA 5

 

Całkowita wartość projektu: 93 000,00 zł

Dofinansowanie: 30 000,00 zł

W tym dziale

W serwisie

Aktualności