BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica

 

Projekt dotyczy utworzenia placu zabaw w miejscowości Brzeźnica (gm. Bardo) na fragmencie działki 313. Działka zlokalizowana jest w centralnym punkcie wsi i w całości przeznaczona jest na działania rekreacyjno-sportowe.

Plac zabaw zajmie obszar ok. 320 m2  i będzie składał się z następujących urządzeń:

–        1 szt. zestawu zabawowego składający się m.in. z zjeżdżalni z ocynkowanej stali nierdzewnej, przeplotni, przejścia typu komin rurowy, drabinki, ścianki wspinaczkowej, pomostu linowego

–        2 szt. sprężynowców

–        1 szt. podwójnej huśtawki

–        1 szt. podwójnej huśtawki z siedzeniami kubełkowymi

–        1 szt. tablicy z regulaminem placu zabaw

W miejscach montażu elementów zostanie zastosowana nawierzchnia bezpieczna z materiałów przerostowych. Wszystkie urządzenia będą spełniać normy bezpieczeństwa pozwalające na wszechstronny rozwój bawiących się na nich dzieci. Za pomocą regulaminu zostaną określone zasady korzystania z urządzeń.

Po zakończeniu realizacji zadania zostanie zamontowana tablica informująca o dofinansowywaniu projektu z Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

W celu odizolowania placu zabaw od ulicy planuje się wykonanie nasadzeń żywopłotu.

Całkowita wartość projektu wg wniosku : 80 247,52 zł

Dofinansowanie: 40 000,00 zł

 

W tym dziale

W serwisie

Aktualności