BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Iluminacja mostu w Bardzie

 

Tytuł projektu: „Iluminacja mostu w Bardzie”.

Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002743

Wartość projektu: 27 425,00 Euro

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022 (12 miesięcy)

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 27 425,00 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 23 311,25 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 371,25 Euro. Wkład Gminy Bardo to tylko 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, czyli 2 742,50 Euro.

Iluminacja mostu w Bardzie” to projekt transgraniczny partnerski typu B, który będzie realizowany razem z Gminą Kuks z Czech, z którym Gmina Bardo ma bardzo dobre doświadczenia w realizacji wspólnych projektów.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim. W Bardzie w ramach kolejnego etapu rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka zostanie wykonana iluminacja świetlna, co oprócz zwiększenia ruchu turystycznego ułatwi odwiedzającym turystom z Polski i Czech poznanie wspólnej historii obiektu. Po stronie czeskiej zostanie przygotowany projekt oświetlenia ulicznego w Kuksie z częściową realizacją inwestycji.

Najważniejszym działaniem projektu będzie wykonanie iluminacji świetlnej na zabytkowym moście w Bardzie. Po zakończeniu inwestycji oświetlony most będzie efektowną, widoczną z daleka wizytówką Barda oraz wspaniałą atrakcją turystyczną. Iluminacja mostu spowoduje, że goście z Polski i Czech chętnie odwiedzą Bardo również poza sezonem, w porze wieczorowej lub nocą, kiedy most będzie wyjątkowo pięknie prezentował się, co z kolei wpłynie na skorzystanie z noclegu i pozostanie w Bardzie dłużej niż tylko jeden dzień.

Ponadto Gmina Bardo zorganizuje polsko-czeską uroczystość podczas której zostanie oficjalnie uruchomiona iluminacja świetlna na moście w Bardzie. Wykonane zostaną drobne gadżety promocyjne (widokówka, magnes oraz ulotka promocyjna) a także promowany będzie projekt w prasie i na portalu społecznościowym oraz na stronach www partnerów projektu.

Rzeczowa realizacja projektu to okres: 01-01-2022 – 31-12-2022

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

W tym dziale

W serwisie

Aktualności