BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Redakcja

miniPAKT – gminne pracownie komputerowe

 

Gmina Bardo w ramach realizacji konkursu grantowego miniPAKT otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tyś. zł na doposażenie/utworzenie przestrzeni multimedialnej – gminne pracownie komputerowe. W ramach dofinansowania zakupiono następujący sprzęt komputerowy: komputery do obsługi VR, big data oraz Al, monitory komputerowe, urządzenia peryferyjne niezbędne do funkcjonowania przestrzeni, projektor multimedialny, zestaw mikrofonów, kamerę do streamingu i do nagrywania/aparat cyfrowy, zestawy gogli VR wraz z oprogramowaniem i tablicę interaktywną. W związku z otrzymaniem grantu Gmina Bardo planuje w najbliższym czasie otwarcie gminnej pracowni komputerowej w CKiB w Bardzie, która pozwoli poszerzyć ofertę o zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży np. w zakresie technoligii ICT, projektowania graficznego lub tworzenia relacji na portale społecznościowe.

Gminna Pracownia komputerowa – to miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z Gminy Bardo, którego do tej pory nie mieliśmy z uwagi na posiadane narzędzia cyfrowe na bardzo niskim poziomie technologicznym.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności