BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

 

 

239 000 zł na remont Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

239 000 zł otrzyma Gmina Bardo na remont Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie. Dofinansowanie będzie pochodzić z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. Złożony w listopadzie 2019 r. wniosek o dofinansowanie otrzymał 84,33 punkty i uplasował się na 43 pozycji spośród 70 które otrzymały dofinansowanie.

Zakres prac remontowych jest dość szeroki, ale w głównej mierze będzie opierał się na wymianie zadaszenia siedziby CKiB.

Przyznane dofinansowanie stanowi pierwszy etap prac przewidzianych na rzecz poprawy infrastruktury kulturalnej w Bardzie, a co za tym idzie także rozwoju oferty instytucji.

O zakresie prac i rozpoczęciu remontu będziemy informować na bieżąco.

Podpisano umowę na zadanie pn. Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

Dnia 22.07.2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo podpisano umowę na zadanie pod nazwą: „Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie”.

Wartość zamówienia opiewa na kwotę 362 304,22 zł. brutto a wykonanie zadania nastąpi do dnia 02.11.2020 roku. Gmina Bardo na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 62,21 %.

W ramach zamówienia wykonana zostanie m. in. wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropodachu, wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów, montaż śniegołapów. W wyniku prowadzonego postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym jest lokalna firma: Edward Dziędziora Renowacja Zabytków Architektury, Dębowina 26.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański pogratulował wykonawcy, wyrażając nadzieję na dobrą współpracę podczas realizacji zadania.

Trwają prace modernizacyjne Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Pierwszym etapem prowadzonych prac jest demontaż pokrycia dachowego – usunięcie płyt eternitowych.

Po wymianie pokrycia dachowego w ramach zadania zostanie docieplony stropodach, wymienione będą rynny i rury spustowe, przemurowane zostaną kominy i zamontowane śniegołapy.

Wartość zamówienia opiewa na kwotę 362 304,22 zł. brutto a wykonanie zadania nastąpi do dnia 02.11.2020 roku. Gmina Bardo na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 62,21 %.

 

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie z nowym pokryciem dachowym

Gmina Bardzo zakończyła realizację zadania pod nazwą „Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie”. Zadanie dofinansowane w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, swoim zakresem obejmowało: usunięcie eternitu z siedziby CKiB, wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki oraz modernizację pokrycia dachowego z papy. Ponadto wykonano docieplenie stropodachu, wymieniono rynny, przemurowano komin, zamontowano śniegołapy oraz wykonano nową instalację odgromową.

Sprzyjająca pogoda pozwoliła na terminowe wykonanie zadania. Odbiór robót budowalnych nastąpił 27.10.2020 w towarzystwie wiceburmistrza Rafała Batoga, inspektora Marka Włuska, dyrektora CKiB Aleksandry Wąsowicz oraz wykonawcy, firmy Edward Dziędziora Renowacja Zabytków Architektury z Dębowiny.

Poprzednie pokrycie dachowe z eternitu było już jednym z nielicznych w mieście, a jego modernizacja od lat była zadaniem niezwykle oczekiwanym. Dzięki dofinansowaniu ministerstwa nowe pokrycie dachowe idealnie wpisało się w obecny krajobraz miasteczka.

Wartość wykonanej modernizacji to 402 806,72 a kwota dofinansowania wyniosła 239 000, 00 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności