BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Odpoczywam w Górach Bardzkich

 

W ramach ogłoszonego naboru przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” nr 3/2021– Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Przedsięwzięcie I „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” Gmina Bardo otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Odpoczywam w Górach Bardzkich”

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu to 143 799,70 zł, z czego poziom dofinansowania wynosi 63,63% tj. 91 499,00 zł.

Głównym działaniem projektu jest stworzenie nowego punktu odpoczynku w Górach Bardzkich zlokalizowanego przy parkingu powyżej Hotelu Bardo, w którym krzyżuje się wiele szlaków turystyki aktywnej, który jest licznie uczęszczany przez turystów pieszych czy amatorów turystyki rowerowej. Wielkim atutem tego miejsca jest widok na wspaniałą panoramę Gór Bardzkich oraz bezpośrednie sąsiedztwo parkingu – dzięki czemu bez problemu będą mogli dotrzeć tam również seniorzy.

Operacja będzie polegała na wybudowaniu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, która będzie udostępniona nieodpłatnie dla wszystkich turystów i mieszkańców, dostępna całą dobę bez względu na warunki atmosferyczne. Powstaną m.in. dwie zadaszone wiaty w tym jedna z grillem, urządzone palenisko z ławkami, stojaki na rowery, ławostoły, leżaki, tablica informacyjna. Teren będzie zabezpieczony kamerą monitoringową. Podczas wędrówek szlakami pieszymi czy przejeżdżając rowerem będzie można schronić się w razie niepogody i np. przygotować posiłek na grillu umieszczonym w jednej z wiat.

Ponadto budowa nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na szlakach w Bardzie w dużej mierze poprawi ofertę turystyczną obszaru LGD i uatrakcyjni ją a także przyczyni się do zwiększonej odwiedzalności przez mieszkańców i turystów z zewnątrz. Ze względu na walory widokowe tego miejsca, stanie się nową atrakcją wartą odwiedzenia i będzie stałym celem wycieczek turystycznych.

 Rzeczowa realizacja projektu: zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2022r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zapraszamy do nowo otwartego miejsca wypoczynku i rekreacji pn. „Odpoczywam w Górach Bardzkich”.

W Bardzie w pobliżu parkingu przy Pętli Hrabiowskiej powstało nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. Jest to efekt zrealizowanego przez gminę Bardo projektu pn. „Odpoczywam w Górach Bardzkich”.

W ramach zadania powstały trzy wiaty wraz ze stolikami i miejscami siedzącymi, miejsce z paleniskiem i grillem, leżaki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Cała strefa z uwagi na oddalenie od miasta i obawę o wandalizm jest monitorowana.

Projekt bazuje i służy zachowaniu przyrodniczych i historycznych walorów miejsca. Potencjał przyrodniczy: naturalnym bogactwem są malownicze Góry Bardzkie, które otaczają historyczne Bardo. Z nowego miejsca odpoczynku dojedziemy rowerem po zwykłych trasach rowerowych jak i typu Singletrack, pieszym niebieskim szlakiem dojdziemy do Przełęczy Srebrnej  lub Kłodzkiej. Prowadzi tędy również żółty szlak pielgrzymkowy od strony Ząbkowic Śląskich. Na szlakach można zaobserwować wiele interesujących gatunków flory i fauny, w tym chronionych, jak np. muflon czy salamandra. Potencjał historyczny: Bardo to dawny gród graniczny i jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska, od wieków cel pątników do Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej, posiadające wiele zabytków i bogatą historię. Turyści podążający szlakami turystycznymi będą mieli okazję zobaczyć i poznać historię m.in. pocysterskiej bazyliki, kamiennego mostu, cudownej figurki MB, górskiej kaplicy czy barokowych organów.

Promocja obszaru – w ramach realizacji projektu powstały ulotki promujące obszar LGD Qwsi i jego atrakcje, które są rozdawane w punktach informacji turystycznej oraz podczas targów turystycznych i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym. Powstała tablica informacyjna z mapą Barda i lokalizacją nowego miejsca odpoczynku, zawierająca szlaki turystyczne w obrębie Barda – na mapie zamieszczono również kody QR zawierające linki do atrakcji turystycznych, historii Barda i informacji związanej z unikatową florą i fauną w Grach Bardzkich.

Zrealizowany projekt stanowi\ odpowiedź na zapotrzebowanie osób aktywnie spędzających w tym miejscu czas. To tutaj przecina się duża ilość szlaków spacerowych, pieszych i rowerowych, a powstała infrastruktura pozwoli również na dłuższe pozostanie w tym miejscu i wykorzystanie go w celach wypoczynkowych.

Koszt inwestycji to 152 287,39 złotych, natomiast dofinansowanie wyniosło 91 452,00 złotych.

Zapraszamy do odwiedzenia Barda i naszych wyjątkowych atrakcji!

 

Ulotka promocyjna wykonana w ramach projektu pn. „Odpoczywam w Górach Bardzkich”.

Ulotka do pobrania str. 1

Ulotka do pobrania str. 2

 

W tym dziale

W serwisie

Aktualności