BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Redakcja

Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energia słoneczną – etap II

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną – etap II. Jest to kontynuacja projektu z 2020 r. ponieważ w sołectwach gminy Bardo nadal występują lokalne braki w oświetleniu.
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 17 lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną w sołectwach gminy Bardo: Brzeźnica – 4 szt., Grochowa – 2 szt., Laskówka – 5 szt., Opolnica – 1 szt., Dzbanów 1 szt., Dębowina – 4 szt.
Zakres prac:
1.    Przygotowanie i wykopanie otworów w miejscach uzgodnionych przez Gminę Bardo
2.    Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe.
3.    Montaż słupów oświetleniowych
4.    Instalacja latarni solarnych
Grupę użytkowników stanowić będą wszyscy mieszkańcy sołectw.

Wartość projektu: 152  643,00 zł

Dotacja celowa: 121 728,00 zł

Środki beneficjenta: 30 915,00 zł

W tym dziale

W serwisie

Aktualności