BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Marta

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna

Ważne informacje dla Grantobiorców projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Instalacja fotowoltaiki i kolektorów słonecznych krok po kroku

Instalacja pomp ciepła i kotłów na biomasę_krok po kroku

Zgodnie z § 7 procedury grantowej Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców (…) Grantobiorca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).

Lista wykonawców znajduje się tutaj.

W związku z tym poniżej znajdują się wzory zapytań ofertowych, które muszą być wykorzystywane w czasie realizacji grantu.

AKTUALIZACJA 19.02.2018 roku, 28.03.2018 roku, 12.06.2018 roku

W związku z udzieloną zgodą przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na zmianę niektórych parametrów technicznych instalacji fotowoltaiczny, kolektorów, pomp CO+CWU i pomp CWU zmiany uległy formularze zapytania ofertowego.

Poniżej znajdują się prawidłowe oraz:

Zmieniona procedura realizacji projektu grantowego

Procedura realizacji projektu grantowego zmiana

Zapytanie ofertowe na fotowoltaikę

Zapytanie ofertowe na kolektory

Zapytanie ofertowe na pompę CO

Zapytanie ofertowe na pompę CWU

Zapytanie ofertowe na pompę gruntową CO+CWU

Zapytanie ofertowe na kocioł na biomasę

Notatka wykonawca.doc

Notatka wykonawca.pdf

Unieważnienie postępowania ofertowego.doc

Unieważnienie postępowania ofertowego.pdf

Wzór Umowy z wykonawcą – wersja ok.doc

Wzór Umowy z wykonawcą – wersja ok.pdf

Protokół kontrolno-pomiarowy.pdf

Protokół kontrolno-pomiarowy.xls

W razie pytań służymy pomocą: 74 8171 478 w. 73 lub 74, 785 044 581, osobiście Referat Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, pokój nr 13 lub e-mail oze@bardo.pl

W tym dziale

W serwisie

Aktualności