BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Marta

Przebudowa ulicy Głównej, Kolejowej i Placu Wolności

Projekt "Przebudowa ulicy Głównej, Kolejowej i Placu Wolności" opiewa na kwotę 3 079 727,51 zł z czego ponad 1 mln 600 tysięcy złotych gmina pozyskała w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie dróg gminnych w ciągu ulic: Kolejowa, Główna i Plac Wolności w Bardzie oraz zagospodarowanie pasa drogowego i wybranych działek przyległych związane z polepszeniem bezpieczeństwa ruchu. Zakres opracowania obejmuje przebudowę ulicy Kolejowej, ulicy Głównej (na odcinku od mostu do skrzyżowania z ulicą Noworudzką) i placu Wolności, przebudowę skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicami Grunwaldzką i Skalną, przebudowę nawierzchni mostu w ciągu ulicy Głównej. Przebudowa będzie obejmowała wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników i zjazdów. Dodatkowo zostanie wykonana korekta odwodnienia tj. wymiana wpustów lub zmiana ich lokalizacji. Termin wykonania to 15 grudnia 2018 roku.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności