BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy

 

Tytuł projektu: Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002290

Wartość projektu: 33 223,52 Euro

Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2021 (12 miesięcy)

Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Czeska Skalica, Partner Projektu – Gmina Bardo

 

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 24 970,58 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 20 000,00 Euro, co stanowi ponad 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 176,47 Euro. Wkład Gminy Bardo to kwota 3 794,11 Euro.

Projekt zakłada realizację wielu działań. Zostaną zorganizowane imprezy: otwierająca i zamykająca sezon rowerowy w Gminie Bardo, podczas których wspólnie będą spędzać czas sympatycy dwóch kółek z obu stron granicy. W programie otwarcia zaplanowano przejazd po singletrackach zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Zakupiona zostanie brama startowa oraz windery promocyjne. Z uwagi na elementy edukacyjne imprezy dla najmłodszych uczestników otwarcia sezonu zostanie wynajęte miasteczko rowerowe z symulacją ruchu ulicznego. Z kolei podczas organizacji zamknięcia sezonu rowerowego zaplanowano wynajęcie toru samochodowego po którym będą poruszać się auta zasilane energią wytworzoną wskutek pedałowania. Uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny oraz pakiet startowy. Zarówno na otwarcie jak i zakończenie sezonu rowerowego zostanie zaproszony partner czeski.

Projekt przewiduje również montaż elementów identyfikujących Bardo jako miasto przyjazne rowerzystom, powstaną 3 witacze – przedstawiające sylwetkę osoby jadącej na rowerze, 10 figurek miniatur rowerzystów oraz 3 stojaki na rowery, które usytuowane będą w różnych miejscach Barda.

Pozostałymi działaniami będą: opracowanie materiałów promocyjnych oraz ich druk (ulotka promocyjna i broszura z trasami rowerowymi), zakup gadżetów promocyjnych, film promocyjny, organizacja wycieczek integrujących i ukazujących walory przyrodnicze i kulturowe Czeskiej Skalicy, warsztaty szkoleniowe.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności