BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Redakcja

Szkoła marzeń w Bardzie

28 września 2018r. gmina Bardo znalazła się na liście projektów dofinansowanych ze środków UE. Rozpoczynamy realizację to projektu pn. „Szkoła marzeń w Bardzie” Termin realizacji – 03.09.2018r. – 31.07.2020r. Całkowity koszt realizacji projektu: 631 155,00 zł Wartość dofinansowania: 599 596,00 zł.

Jest on skierowany do uczniów i uczennic, a także nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie i będzie realizowany przez 2 lata od września 2018r. do lipca 2020r. Obejmie co najmniej 284 dzieci i 24 nauczycieli/ek.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w szkole z nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020r. Zostanie on osiągnięty dzięki różnorodnym działaniom o szerokim zakresie obejmującym:

  • Dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe i wyrównujące poziom nauczania dla dzieci od klasy 1 do 8 szkoły podstawowej z matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego i francuskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnych z robotyką oraz doradztwa zawodowego.
  • Pozaszkolne zajęcia doświadczalne z nauk przyrodniczych dla uczniów i uczennic; Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci z trudnościami w nauce.
  • Szkolenia nauczycieli/ek zwiększające ich możliwości edukacyjne.
  • Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkoły tworzącego nowoczesne pracownie matematyczną i przyrodniczą oraz sprzętu multimedialnego umożliwiającego zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce.
  • Pomoc stypendialna dla 50 dzieci w wysokości do 100 zł miesięcznie na osobę przez 2 lata realizacji projektu! Warto podkreślić, że zajęcia przyrodnicze będą organizowane w trybie doświadczalnym odkrywając przed dziećmi świat eksperymentów naukowych, zachęcając je do zgłębiania nauk przyrodniczych.

Projekt pozwoli także wyposażyć szkołę w nowoczesne laptopy, tablice multimedialne, zestawy robotów edukacyjnych, pomoce dydaktyczne i wiele innych elementów niezbędnych do stworzenia szkoły na najwyższym poziomie. Dzieci będą też miały możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesujących zajęciach pozaszkolnych w laboratoriach na Uczelniach Wyższych i placówkach badawczych, by zobaczyć jak w praktyce wygląda naukowa praca eksperymentalna. Dzięki przyznanej dotacji szkoły stworzą dzieciom korzystniejsze warunki do osiągania coraz lepszych wyników oraz poszerzania swoich horyzontów, a także zmniejszania barier wśród uczniów i uczennic dzięki zajęciom wyrównawczym.

Projekt zakłada też szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół w zakresie m.in. wykorzystania w dydaktyce nowoczesnych urządzeń i oprogramowania edukacyjnego. Szkolenia i zakupiony sprzęt typu tablice interaktywne, laptopy, projektory, zestawy robotów, ułatwią prowadzenie ciekawych, multimedialnych zajęć, nie tylko w projekcie, ale także w ramach normalnych lekcji. Zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w zajęciach. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie do każdego roku szkolnego. Zajęcia w ramach nowego projektu planowane są już od października 2018 r. Niebawem w październiku rozpoczynamy nabór wniosków na stypendia dla uczniów i uczennic, osiągających wysokie wyniki w nauce, jak również wniosków o udział w zajęciach dodatkowych. Informacje te wkrótce pojawią się na stronie internetowej szkoły i urzędu gminy.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności