BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Marta

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie oraz budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku zyskały nowy wygląd podczas termomodernizacji! Te długo oczekiwane inwestycje stały się faktem!

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie oraz budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku zyskały nowy wygląd podczas termomodernizacji! Te długo oczekiwane inwestycje stały się faktem!

23 maja Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu “Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie”.

Wartość prac to ponad 2 mln 900 tys. zł z czego Gmina otrzyma ponad 1 mln 600 tys. zł dofinansowania. Wykonawcą robót była Firma Ogólno – Budowlana Marcina Skocznia. Terminem realizacji był 30 września 2017 roku.

Natomiast 31 maja Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof  Żegański podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu. Wykonawcą również była Firma Ogólno – Budowlana Marcina Skocznia. Remont kosztował prawie 950 tys. zł przy dofinansowaniu ponad 800 tys. zł.

W ramach projektu wykonana została między innymi przebudowa dachu w celu przywrócenia wyglądu pierwotnego obiektu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wystrojem architektonicznym, zamontowana została stolarka okienna na poddaszu oraz wykonane izolacje poziome budynku od wewnątrz.

Dzięki temu Rynek zyskał nowy wygląd, sam urząd stał się bardziej reprezentacyjny i majestatyczny, a szkoła zyskała nie tylko wygląd zewnętrzny, ale też lepsze warunki ociepleniowe, tak, by młodsze pokolenia miały dobre warunki do zdobywania wykształcenia.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.6

W tym dziale

W serwisie

Aktualności