BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Redakcja

Zdalna Szkoła +

 

,,Zdalna Szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” to projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Bardo, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Gmin Bardo przystąpiła do kolejnego konkursu grantowego ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa
pod nazwą: ,,Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 44900 zł.

W ramach otrzymanego grantu planowany jest zakup 26 komputerów, które zostaną przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie z filią w Przyłęku.
Zgodnie z założeniami programu zakupione komputery przekazane zostaną m.in. dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Po zakończeniu pandemii zakupione w ramach programu „Zdalna szkoła+” komputery wrócą do szkół i będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności