BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Uroczystości związane z 80 rocznicą pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir

W tym roku 10 lutego upłynęła 80 rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir, przeprowadzonej przez NKWD. 10 lutego 1940 r. do łagrów w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich, w tym wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej, kolejarzy, pocztowców i działaczy samorządowych.

Zsyłane były całe rodziny, również niemowlęta i starcy. Warunki deportacji były tragiczne, jak i późniejsze warunki życia. Wiele osób nie przeżyło drogi albo umarło podczas pobytu na zesłaniu. Kolejne trzy zsyłki przyniosły równie tragiczne skutki.

W Bardzie co roku, z inicjatywy bardzkiego Koła Związku Sybiraków skupiającego zesłańców i ich potomków, rocznica pierwszej deportacji obchodzona jest uroczystą Mszą św. Większość Sybiraków, którzy osiedlili się na terenie gminy Bardo, było deportowanych właśnie w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. Niestety ich grono nieustannie się zmniejsza, w ubiegłym roku odszedł do wieczności nieodżałowany długoletni prezes bardzkiego Koła pan Kazimierz Bobula, mający ogromne zasługi w krzewieniu pamięci o zesłańcach Sybiru wśród bardzkiej młodzieży. Dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć młodych ludzi na Mszy św., która odbyła się 9 lutego w bardzkiej bazylice. Obecność pocztu sztandarowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku to wyraz oddanego im hołdu przez całą społeczność szkolną, podobnie, jak krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Katarzyny Krzysińskiej, który wzbogacił występ wokalny zespołu Wiolinek, w którym obok dorosłych wzięła udział duża grupa uczennic z bardzkiej szkoły.
Wyrazem hołdu oddanego zesłańcom Sybiru była obecność na uroczystości władz samorządowych i przedstawicieli jednostek gminnych, w tym starosty ząbkowickiego pana Romana Festera, sekretarza gminy Bardo pana Pawła Zielonki, przewodniczącej Rady Miejskiej w Bardzie pani Barbary Strzelec, pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie Wioletty Piojdy wraz z panią wicedyrektor Katarzyną Krzysińską, jak również kierownik OPS w Bardzie pani Wiesławy Horowskiej oraz zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Bardo Śląskie Romana Warzechy. Bardzo ważna była obecność na uroczystości członków Koła Związku Sybiraków w Bardzie, z pocztem sztandarowym, dla których ten dzień jest na pewno dniem bolesnych wspomnień, ale też i hołdem wobec pamięci tych wszystkich, których pamiętają osobiście i o których wiedzą z przekazów innych.
Program uroczystości obejmował Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych Sybiraków odprawioną przez oo. Redemptorystów pod przewodnictwem ojca proboszcza Mirosława Grakowicza, jak również koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu Wiolinek pod kierunkiem p. Anny Bartkiewicz-Czai i uczennic szkoły podstawowej. Na zakończenie zostały złożone wieńce i kwiaty pod tablicą poświęconą Sybirakom.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom uroczystości składam w imieniu Związku Sybiraków serdeczne podziękowanie.

Dariusz Szewczyk – prezes Koła Związku Sybiraków w Bardzie

 • Uroczystości Sybiracy 2020 (9)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (4)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (1)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (10)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (2)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (6)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (11)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (12)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (15)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (3)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (5)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (16)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (8)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (7)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (18)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (17)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (20)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (19)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (13)
 • Uroczystości Sybiracy 2020 (14)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze