BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

Ważny komunikat! Organizacja pracy urzędu i jednostek podległych od 16 marca 2020r. AKTUALIZACJA

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bardo,

w związku z wprowadzeniem działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, pragniemy przekazać informację jak wyglądać będzie funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy od dnia 16.03.2020r.

Wszystkie jednostki gminne oraz UMiG w Bardzie zmieniają godziny pracy:

UMiG W Bardzie 7.30-14.00

OPS 7.30-14.00

CKiB 8.00-14.00

Zakład Komunalny 6.30-14.00

 

URZĄD MIASTA I GMINY BARDO
1. Pracownicy UMiG realizują swoje obowiązki w sposób niezmieniony,
2. Zaleca się aby wszystkie sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez portal podatkowy (instrukcja logowania do portalu poniżej)
3. Sprawy pilne i niecierpiące zwłoki będą załatwiane wg następującej procedury:
– w przedsionku UMiG znajdować się będzie stolik, krzesło oraz telefon za pomocą którego interesant będzie kontaktował się z urzędnikiem,
– jeżeli sytuacja będzie wymagała złożenia dokumentów pracownik
(w maseczce ochronnej i rękawiczkach) odbierze składaną korespondencję.
– następnie pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
4. Drzwi wejściowe do UMiG od strony parkingu będą zamknięte.
5. Przyjęte procedury obowiązywać będą od poniedziałku 16 marca 2020r. do odwołania.

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO PORTALU PODATKOWEGO GMINY BARDO

Wejdź na stronę https://grupabardo.pl
1. Wybierz samorząd: Urząd Miasta i Gminy Bardo, a w nim funkcję: PORTAL
2. Załóż konto poprzez funkcję: REJESTRACJA, podając swoje dane
3. W otrzymanym e-mailu kliknij link aktywacyjny.
4. Przygotuj dowód osobisty i zadzwoń pod numer 74 8 171 478 (stanowisko ds. księgowości podatkowej – p. Grażyna Grunwald) w celu potwierdzenia tożsamości i powiązania konta z naszym programem księgowym.
5. Po potwierdzeniu możesz się już zalogować. Aby zobaczyć i zapłacić zobowiązanie z listy modułów wybierz: ePłatności.
6. To wszystko! Od tej pory Twoje zobowiązania podatkowe i opłaty za odpady będą widoczne na portalu i możesz opłacić je jednym kliknięciem.
Usługę płatności dostarcza KIR S. A. za pośrednictwem systemu Paybynet. Opłata za dokonanie płatności wynosi 0,59 zł.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. KEN W BARDZIE I FILIA W PRZYŁĘKU
1. Decyzją Ministra Edukacji od poniedziałku 16 marca do 25 marca 2020r. zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach zostają zawieszone, co powoduje także zawieszenie wydawania posiłków dla dzieci.
2. Pracownicy szkoły i przedszkola realizują swoje obowiązki w sposób niezmieniony: pracownicy obsługi pracują w godzinach: 6.00- 14.00, pracownicy administracji pracują w godzinach: 7.30- 15.30.
3. Zaleca się aby wszystkie sprawy administracyjne załatwiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
4. Osobiście będą załatwiane jedynie sprawy pilne i niecierpiące zwłoki,
5. Prosimy o stosowanie się do przyjętych procedur: dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku płynem udostępnionym przez placówkę.
6. W okresie najbliższych dwóch tygodni będzie przeprowadzona dezynfekcja wszystkich pomieszczeń w szkołach i przedszkolu.

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W BARDZIE
1. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Bardzie zostały odwołane do 25 marca 2020r..
2. Biblioteki oraz świetlice wiejskiej na terenie Gminy Bardo zostały zamknięte do 25 marca 2020r.
3. Pracownicy administracyjni Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie realizują swoje obowiązki w sposób niezmieniony.
4. Zaleca się aby wszystkie sprawy administracyjne załatwiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
5. Prosimy o stosowanie się do przyjętych w instytucji procedur tj. dezynfekcji rąk po wejściu do instytucji.

ZAKŁAD KOMUNALNY W BARDZIE
1. W przedsionku znajdować się będzie stolik z telefonem i informacją o sposobie kontaktowania się w celu załatwienia sprawy,
– jeżeli Interesant chce złożyć jakiś dokument osobiście, wówczas pracownik wyznaczony do kontaktu z petentami (w maseczce, rękawiczkach ochronnych) odbierze składaną korespondencję, (telefon będzie dezynfekowany po załatwieniu sprawy z petentem po jego odejściu).
2. Zaleca się jednak, aby wszystkie sprawy załatwiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Od dnia 16.03.2020r.w Ośrodku Pomocy Społecznej organizacja pracy ulegnie zmianie. Praca z Interesantem będzie realizowana telefonicznie bądź drogą elektroniczną. W indywidualnych przypadkach Interesanci będą przyjmowani w siedzibie OPS z zachowaniem wszelkich zasad
i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W OPS zostanie zorganizowany punkt przyjęć Interesanta w pomieszczeniu – poczekalni gdzie będzie udostępniony telefon stacjonarny za pośrednictwem którego klient będzie mógł komunikować z odpowiednim pracownikiem na danym stanowisku pracy.
2. Wywiady środowiskowe w tym okresie będą przeprowadzane drogą telefoniczną lub mailową w wyjątkowych sytuacjach na miejscu.
3. Wypłaty świadczeń będą realizowane w przyjętym porządku
– świadczenie wychowawcze w dniu 13.03.2020r.
– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w dniu 20.03.2020r.
– zasiłki celowe i zasiłki okresowe w dniu 27.03.2020r.
4. Posiłki dla osób dorosłych będą wydawane nadal w barze „Pyza” na zasadach obowiązujących do tej pory.
5. W związku z przerwą od zajęć lekcyjnych posiłki dla dzieci nie będą realizowane w szkole.
6. OPS w tym okresie będzie szczególnie uwrażliwiony na pomoc osobom samotnym i starszym, we współpracy z sołtysami, pielęgniarkami środowiskowymi i lekarzami, działania OPS będą zindywidualizowane w zależności od potrzeb.
7. Usługi opiekuńcze w terenie będą realizowane nadal. Osoby wykonujące pracę zostały pouczone o zachowaniu szczególnej higieny.
8. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych została wstrzymana.
9. Godziny pracy OPS pozostają bez zmian. (tel.748171708)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze