BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Wybory w sołectwach Gminy Bardo

 

Z uwagi na kończącą się 5-letnią kadencję sołtysów i rad sołeckich Rada Miejska w Bardzie uchwałą Nr III/9/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. zarządziła wybory w sołectwach Gminy Bardo.

Uchwałą Rada Miejska powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo opracowanie harmonogramu zebrań wiejskich. Po ustaleniach Burmistrza z Sołtysami poszczególnych sołectw zebrania wiejskie zostały zaplanowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Opolnica – 17.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 17.00
  2. Janowiec – 17.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 19.00
  3. Dębowina – 18.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 17.00
  4. Potworów – 18.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 19.00
  5. Grochowa – 19.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 17.00
  6. Przyłęk – 19.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 19.00
  7. Brzeźnica – 20.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 17.00
  8. Dzbanów – 20.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 19.00
  9. Laskówka – 24.06.2024 w świetlicy wiejskiej o godz. 19.00

Sołtysem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec danego sołectwa. Aby wziąć udział
w głosowaniu, trzeba mieć ukończone 18 lat.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo wyznacza kolejny termin wyborów za 30 minut. Wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze