BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr. Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie”.

 

Już wkrótce Gmina przystąpi do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr. Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie”.

Wskutek przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca zadania. Przebudowę dla Gminy Bardo wykona: KONSORCJANT I (Lider konsorcjum Hydroraz Piotr Berliński, Przemysław Hudy Spółka Cywilna, ul. Henryka Brodatego 36 lok. 3, 57-210 Henryków) KONSORCJANT II (Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała, Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie)

Nadzór inwestorski prowadził będzie Maciej Haczkowski, ul. Jasna 16/2, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Inwestycja przewiduje częściową przebudowę drogi gminnej publicznej nr 118788D oraz drogi wewnętrznej usytuowanych na działce nr 325/1 od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Słoneczną. Jest to odcinek o długości 325,30 m, który obecnie posiada nawierzchnię w części z asfaltobetonu, tłuczniową i gruntową. Przebudowana droga będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości od 5,00 do 5,50 m, wjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm oraz krawężniki betonowe ułożone na ławie betonowej po obu stronach jezdni. Zostanie również przedłużona sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonane nowe wpusty uliczne. Wzdłuż całego odcinka drogi zostanie wykonane oświetlenie uliczne LED.

Natomiast drugi odcinek drogi, czyli budowa ulicy Chabrowej w Bardzie na działce nr 36 w Bardzie (poniżej skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Polną i Grunwaldzką) jest długości 236 m. Obecnie ulica ta posiada nawierzchnię tłuczniową i gruntową. Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podbudowie tłuczniowej, wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm oraz ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej po obu stronach jezdni. Zadanie na tym odcinku przewiduje również wykonanie sieci wodociągowej, wykonanie wpustów ulicznych oraz oświetlenia ulicznego typu LED.

Jeżeli wszystkie prace będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, to droga zostanie oddana do użytku w listopadzie 2022 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania, które wynosi 1.253.700,00 złotych. Dofinansowanie pochodzi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Na realizację inwestycji w budżecie gminy zaplanowano kwotę 2.321. 000,00 złotych.

  • 20220422_102557_resized
  • 20220422_102510_resized
  • 20220422_102203_resized
  • rządowy fundusz rozwoju dróg

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze