BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Wynik zapytania ofertowego

 

Notatka z przeprowadzonego ROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro i 50.000 zł

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ustawy nie stosuje się.

W celu wyłonienia koordynatora projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w  wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” przeprowadzono rozeznanie cenowe. Rozeznanie cenowe Gmina Bardo wykonała w imieniu partnerów projektu Gmin Bardo, Złoty Stok, Szczytna i Lewin Kłodzki.

notatka zapytanie

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze