BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Zapraszamy do składania wniosków o nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe za 2022 rok

 

Szanowni Państwo,

podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Bardzie zostaną wręczone jednorazowe nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Bardo za osiągnięcia sportowe za rok 2022. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie informacji o osiągnięciach sportowych osób, które:

1. w konkurencjach indywidualnych:

a) są laureatami konkursów, zawodów oraz olimpiad przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w każdej dziedzinie sportowej,

b) zdobyli medal w mistrzostwach Polski lub wojewódzkich w zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe, kluby i organizacje pozarządowe itp,

c) zostali powołani do kadry młodzieżowej kraju lub seniorów,

d) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską krajową lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie odpowiednich związków sportowych,

e) otrzymali zagraniczne stypendium sportowe;

2. w konkurencjach zespołowych:

a) zdobyli medal w mistrzostwach kraju lub wojewódzkich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (I, II, III miejsce);

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie odpowiednich związków sportowych, otrzymali I,II,III miejsce w zawodach organizowanych przez kluby i organizacje pozarządowe itp.;

c) otrzymali zagraniczne stypendium sportowe;

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

a) dyrektorzy szkół,

b) organizacje pozarządowe,

c) kluby sportowe,

d) rodzice, opiekunowie prawni oraz kandydaci (wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich)

e) samodzielnie sportowcy, którzy osiągnęli pełnoletność .

Do wniosku o nagrodę należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na osiągnięte wyniki w danym roku kalendarzowym wraz ze zdjęciami (max 5 zdjęć dobrej jakości) .

Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w formie edytowalnej wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w terminie  do  dnia 2 czerwca 2023 roku na adres mailowy: amacherzynska@bardo.pl

Wzór wniosku do pobrania na stronie www.bardo.pl

Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po złożeniu szczegółowego wyjaśnienia dot. przyczyn spóźnienia.

załącznik:

wzór wniosku.doc

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze