BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Zapraszamy do składania wniosków za osiągnięcia sportowe 2021

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Bardzie zostaną wręczone jednorazowe nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Bardo za osiągnięcia sportowe 2021. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie informacji:

1. w konkurencjach indywidualnych:

a) laureatami konkursów, zawodów oraz olimpiad przynajmniej na szczeblu, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w każdej dziedzinie sportowej,

b) zdobyli medal w mistrzostwach Polski lub wojewódzkich w zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II, III),

c) zostali powołani do kadry młodzieżowej kraju,

d) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie odpowiednich związków sportowych;

2. w konkurencjach zespołowych:

a) zdobyli medal w mistrzostwach kraju lub wojewódzkich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (I, II, III miejsce);

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie odpowiednich związków sportowych;

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

  1. a) dyrektorzy szkół,
  2. b) organizacje pozarządowe,
  3. c) kluby sportowe,
  4. d) rodzice, opiekunowie prawni oraz kandydaci (wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich).

Do wniosku o nagrodę należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na osiągnięte wyniki w danym roku kalendarzowym wraz ze zdjęciami (max 5 zdjęć dobrej jakości) .

Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Bardo wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres mailowy: amacherzynska@bardo.pl do 3 czerwca 2022 roku.

Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po złożeniu szczegółowego wyjaśnienia dot. przyczyn spóźnienia.

wniosek do pobrania

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze