BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zapraszamy na szkolenie: „HISTORIE I RYTUAŁY. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA DOLNOŚLĄSKIEJ SPOŁECZNOŚCI

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Stypendium Ministra

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH, KTÓRZY NA CO DZIEŃ ZAJMUJĄ SIĘ PROGRAMOWANIEM DZIAŁAŃ KULTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ PROMOCJĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

NA SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„ZARZĄDZANIE KULTURĄ I WSPIERANIE ROZWOJU KADR KULTURY”

HISTORIE I RYTUAŁY. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA DOLNOŚLĄSKIEJ SPOŁECZNOŚCI

W PROGRAMIE:

WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

ZAJĘCIA BĘDĄ POŚWIĘCONE NASTĘPUJĄCYM ZAGADNIENIOM:

  1. SPECYFIKA REGIONU DOLNOSLĄSKIEGO – PROCESY SPOŁECZNO KULTUROWE OKRESU POWOJENNEGO
  2. MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU JAKO CZYNNIK SPOŁECZNEJ INTEGRACJI I PROMOCJI
  3. STRATEGIE KULTURALNE, A PROCES WZMACNIANIA POCZUCIA TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJCZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
  4. INTERAKTYWNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE: DOLNOŚLĄSKI POTENCJAŁ KULTUROWY – SZANSE I ZAGROŻENIA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 7 CZERWCA BR O GODZINIE 11.00

W CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W BARDZIE , UL. KOLEJOWA 12.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!!!!

 

SZKOLENIE POPROWADZI

 

HENRYK DUNIN

Etnolog i menedżer kultury; autor Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi na Dolnym Śląsku; znawca tradycji regionalnych, projektodawca i realizator ekspozycji muzealnych, festiwali sztuki, publicysta w tematyce teatru, fotografii, ochrony zabytków. Dwukrotnie pracował jako wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; kierował Zespołem Ochrony Tradycji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

w Warszawie; prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego; dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie związany

jest zawodowo z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Specjalizuje się w antropologii stosowanej, związanej z pozytywnym determinowaniem społeczności w docieraniu do źródeł własnej tożsamości, a także w problematyce rewitalizacji obiektów zabytkowych dla celów kulturalnych. Prowadził badania naukowe na terenach o przerwanej ciągłości osadniczej – na Dolnym Śląsku oraz wśród potomków polskich emigrantów w stanie Rio Grande do Sul w Brazylii.

Laureat prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga (2010), Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2013), posiadacz odznaki „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2010) oraz Medalu „Gloria Artis” (2016).

 

 

 

 

 

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze