BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zaproszenie na II spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Złotego Stoku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz Biuro Projektów Dróg i Mostów "BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o. we Wrocławiu zapraszają mieszkańców na II akcję informacyjną w ramach opracowania: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej dla zadania: "Budowa obwodnicy Złotego Stoku ciągu drogi krajowej nr 46" wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla mieszkańców Gminy Bardo spotkanie przewidziane jest w środę 28 września 2022r. w Świetlicy Wiejskiej w Laskówce w godz. 16:00 – 18:00.  

Materiały dotyczące proponowanych wariantów przebiegu trasy projektowanej obwodnicy Złotego Stoku w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

Rysunki obrazujące poszczególne warianty

Plan orientacyjny przedstawiający wszystkie analizowane warianty można pobrać klikając w ten link
Plan sytuacyjny zbiorczy przedstawiający wszystkie analizowane warianty można pobrać klikając w ten link

Plany sytuacyjne poszczególnych wariantów (kliknij link poniżej):

Komunikat dla mieszkańców poszczególnych Gmin na temat spotkań można pobrać klikając w ten link Ulotkę informacyjną można pobrać klikając w ten link

Ankieta do wypełnienia

Ankietę online (zalecana metoda) można wypełnić klikając w ten link
Ankietę opinii w postaci papierowej (do pobrania tutaj) należy przesyłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław,

lub pocztą elektroniczną na adres: dk46stes@bbks-projekt.pl

z dopiskiem „II Akcja informacyjna – STEŚ Złoty Stok”.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać w terminie do 17.10.2022r.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze