BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / Komunikaty

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Bardzie

Informujemy, iż I inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Bardzie VIII kadencji, odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji przez najstarszego wiekiem Radnego VIII kadencji Rady Miejskiej w Bardzie.

2.    Odśpiewanie Hymnu Państwowego .

3.    Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie informacji o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Bardzie oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Bardzie.

4.    Złożenie uroczystego ślubowania przez Radnych.

5.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

6.    Zatwierdzenie porządku obrad.

7.    Wybór Sekretarza obrad.

8.    Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie

1)    Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie,

2)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)    Prezentacja kandydatów,

4)    Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9.    Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

10.Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

1)    Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie,

2)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)    Prezentacja kandydatów,

4)    Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

11.Podjęcie uchwały w/s wyboru składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie.

12.Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie informacji o wynikach wyborów na Burmistrza oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

13. Złożenie uroczystego ślubowania przez Burmistrza wybranego w głosowaniu przeprowadzonym dnia 21 października 2018 r.

14. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

15. Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze