BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / Czas wolny / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Deklaracja współpracy dotycząca budowy Cyklostrady Dolnośląskiej podpisana!

 

W czwartek, 19 listopada 2021r. w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie odbyły się konsultacje dotyczące budowy Cyklostrady Dolnośląskiej. Na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy do Barda przybyli samorządowcy z powiatów ząbkowickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego.

Powitania przybyłych samorządowców dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, który w swoim krótki wystąpieniu przedstawił zebranym, inwestycje, starania i plany dotyczącej naszej gminy w zakresie rozwoju turystyki rowerowej.

Następnie Oficer Rowerowy z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Piotr Nowicki zaprezentował plany przebiegu tras cyklostrady i form finansowania zadania. Spotkanie z samorządowcami było okazją do dyskusji na temat projektu i możliwych rozwiązań w zakresie finansowania i promocji projektu.

Punktem kulminacyjnym spotkania było podpisanie deklaracji współpracy.

Jeżeli wszystkie założenia projektu będą przebiegać zgodnie z planem, to w 2023 roku mogą powstać pierwsze odcinki nowych ścieżek rowerowych w ramach projektu.

 

Cyklostrada Dolnośląska to ponad 1800 km tras, które poprawią dostępność transportową regionu, zintegrują lokalne drogi rowerowe i powiążą je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową.

 

 • DSC_1446
 • DSC_1370
 • DSC_1394
 • DSC_1386
 • DSC_1404
 • DSC_1374
 • DSC_1427
 • DSC_1408
 • DSC_1426
 • DSC_1443
 • DSC_1412
 • Cyklo1

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze