BARDOmiasto cudów

Home / Polityka prywatności

Autor:Publikacja: Redakcja

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BARDO.PL

 1. Informacje ogólne.
 2. Operatorem Serwisu bardo.pl  jest Miasto i Gmina Bardo, NIP: 887-10-01-461 REGON: 000528706, z siedzibą: Rynek 2, 57 – 256 Bardo, email: umig@bardo.pl
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem iq.pl
 1. Informacje w formularzach.
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, z wyjątkiem żądania zgłoszonego przez uprawnione podmioty wymiaru sprawiedliwości.
 5. Operator serwisu nie tworzy własnej bazy danych w oparciu o informacje podawane przez użytkownika serwisu.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub innych danych identyfikacyjnych,
 7. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 12. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 13. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 15. Logi serwera.
 16. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 17. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 18. czas nadejścia zapytania,
 19. czas wysłania odpowiedzi,
 20. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 21. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 22. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 23. informacje o przeglądarce użytkownika,
 24. Informacje o adresie IP.
 25. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 26. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 27. Udostępnienie danych.
 28. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 29. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub na żądanie zgłoszone przez uprawniony podmiot wymiaru sprawiedliwości.
 30. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 31. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 32. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 33. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

KLAUZULA INFORMACYJNAUDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo, kontakt: Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 748171478

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail:iod@bardo.pl,

WYRAŻENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

Informujemy, że podczas wydarzeń (spotkań, uroczystości, imprez kulturalnych, sportowych, i tym podobnych wydarzeń dla mieszkańców gminy Bardo i przybyłych gości) organizowanych lub wspieranych przez Gminę Bardo reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Uczestnictwo w ww. wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznianie i przetwarzanie wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.bardo.pl portalu społecznościowym Urzędu Miasta i Gminy Bardo www.facebook.pl,  prasie lokalnej, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

Wyrażenie zgody ma charakter  dobrowolny. Wizerunek będzie publikowany przez okres obowiązywania niniejszej zgody, a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, tj. promocji Gminy Bardo. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a),e) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 650).

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W tym dziale

W serwisie

Aktualności