BARDOmiasto cudów

Home / Dla Mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Urząd Miasta i Gminy Bardo

 

Dane teleadresowe:

Rynek 2
57-256 Bardo
tel. +48748171478 fax. +48748171424
e-mail: umig@bardo.pl

BIP: http://bip.gmbardo.finn.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30-17.00
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30-14:00

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy

Krzysztof Żegański – Burmistrz

Rafał Batóg – Zastępca Burmistrza

Sylwia Rudnicka – Skarbnik Gminy

Paweł Zielonka – Sekretarz Gminy

Struktura Urzędu Miasta i Gminy

Referat Inwestycji

Kierownik Referatu: Stanisław Gołębiowski

Tel: 748171478 wew. 66, sgolebiowski@bardo.pl

Z-ca Kierownika Referatu: –

 • Iwona Nowosad – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej
  Tel: 748171478 wew. 54, e-mail: inowosad@bardo.pl
 • Dorota Jakubas – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: djakubas@bardo.pl
 • Sylwester Zwaduch – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
  Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: szwaduch@bardo.pl
 • Karolina Makos-Machynia – podinspektor ds. inwestycji i funduszy pomocowych
  Tel: 748171478 wew. 72 e-mail: kmachynia@bardo.pl
 • Anna Kwapisz – podinspektor ds. budownictwa
  Tel: 748171478 wew. 72 e-mail: akwapisz@bardo.pl
 • Ewelina Stankowska-Kowaliszyn – podinspektor ds. inwestycji
  Tel: 748171478 wew. 72 e-mail: estankowska@bardo.pl

Referat Finansowy

Kierownik Referatu: Bogusława Zarzycka

Tel: 748171478 wew. 69, e-mail: bzarzycka@bardo.pl

 • Regina Puchała – inspektor ds. wymiaru podatków
  Tel: 748171478 wew. 52 e-mail: rpuchala@bardo.pl
 • Jolanta Herdy – inspektor ds. księgowości budżetowej
  Tel: 748171478 wew. 67 e-mail: jherdy@bardo.pl
 • Marzena Stojko – inspektor ds. księgowości budżetowej
  Tel: 748171478 wew. 68 e-mail: mpawlisiak@bardo.pl
 • Agnieszka Barczyk – specjalista ds. rachunkowości
  Tel: 748171478 wew. 67 e-mail: abarczyk@bardo.pl
 • Edyta Sarkowicz – inspektor ds. księgowości podatkowej                                                                                                                                                                                                                                                    Tel: 748171478 wew. 53 e-mail: esarkowicz@bardo.pl

 

Referat Komunikacji Społecznej

Kierownik Referatu: Aneta Macherzyńska
Tel: 748171478 wew. 61 e-mail: amacherzynska@bardo.pl

 • Norbert Kochanek – inspektor ds. projektów realizowanych z funduszy pomocowych

Tel: 748171478 wew. 73 e-mail: nkochanek@bardo.pl

 • Aleksandra Wąsowicz – podinspektor ds. obsługi ruchu turystycznego

Tel: 748171478 wew. 74 e-mail: awasowicz@bardo.pl

 • Iryna Dyakovych – pomoc administracyjna, obsługa sekretariatu

Tel: 748171478 wew. 60 e-mail: umig@bardo.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych

 • Dorota Jakubas – inspektor ds. ochrony danych osobowych
  Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: djakubas@bardo.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Paweł Zielonka – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Tel: 748171478 wew. 55 e-mail: pzielonka@bardo.pl

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu: Paweł Zielonka – Sekretarz Gminy                                                                                                                                                                                                                                               Tel: (74) 817 14 78 wew. 55 e-mail: pzielonka@bardo.pl

 • Zofia Biel – inspektor ds. kancelaryjnych i kadrowych
  Tel: 748171478 wew. 50 e-mail: zbiel@bardo.pl
 • Dawid Szymański – pomoc administracyjna
  Tel: 748171478 wew. 58 e-mail: dszymanski@bardo.pl
 • Filip Dziędziora – pomoc administracyjna
  Tel: 748171478 wew. 55 e-mail: fdziedziora@bardo.pl
 • Amelia Kuniec – stanowisko ds. utrzymania czystości w UMiG
 • Andrzej Witek – kierowca

  Zarządzenie Kryzysowe

  Paweł Zielonka

  Tel: 748171478 wew. 58, komórka +48783 535 310, e-mail: pzielonka@bardo.pl

W tym dziale

W serwisie

Aktualności