BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Duże szkody w drzewostanach nadleśnictwa Bardo Śląskie

 

Nadleśnictwo Bardo Śląskie informuje, że 14 kwietnia Antoni Bańdura ogłosił stan siły wyższej o lokalnym znaczeniu. Związane jest to ze szkodami w drzewostanie.

Od 15 czerwca 2015 r. do 31 marca 2017 r. nasiliła się liczba szkodników oraz chorób grzybów, było to następstwo suszy hydrologicznej, jaka miała miejsce w miesiącach letnich ubiegłego roku. Lasy w całej Polsce, w tym też lasy Nadleśnictwa Bardo Ślaskie są mocno osłabione. Drzewostany gównie świerkowe zostały masowo zaatakowane przez grzyby opieńki miodowej i korzeniowca szkodników wtórnych: rytownika pospolitego i kornika drukarza. Grzyb Sphaeropsis sapinea natomiast zaatakował drzewostany sosnowe.

Fundamentalną metodą zwalczania szkodników jest ścięcie i wywiezienie poza teren lasu zainfekowanych drzew. W związku z tym nastąpiły wzmożone działania wycinki drzew, szczególnie w leśnictwach: Wojciechowice, Opolnica, Wilcza, Laskówka i Tarnawa. Szacowana masa drewna do wycięcia to około 40tyś m3.

Nadleśnictwo wykorzystuje kilka innych sposobów walki z kornikami: różnego typu pułapki na owady, które imitują drzewa, zwabiają je zapachem i łapią do pojemniczków, pułapki klasyczne jako ścięte drzewa, zwabiające korniki swoim naturalnym zapachem jako pokarm i miejsce gdzie mogą się rozmnażać, siatki ochronne nasączone środkiem owadobójczym oraz prowadzi się utylizację gałęzi poprzez spalenie lub ich rozdrobnienie, powoduje to szybsze wysychanie i blokuje możliwość zasiedlenia przez szkodniki.

– Wymienione prace wykonywane są w celu ograniczenia rozwoju szkodników i chorób drzew iglastych. W związku z tym nie należy niszczyć urządzeń, które służą do ochrony lasu. Powinno się także zachować ostrożność podczas przemieszczania się przez tereny leśne (np: na szlakach turystycznych, drogach leśnych) ze względu na wykonywane prace. Szczególną ostrożność trzeba zachować w sytuacji gdy teren oznaczony jest tablicami ostrzegającymi o zakazie wejścia. W związku ze zwiększeniem ilości mas drewna i gałęzi przylegających w lesie wzrasta zagrożenie pożarowe przez co prosi się o zwracanie uwagi na przypadki zauważenia ognia w lesie i natychmiastowego informowania nadleśnictwa lub straż pożarną o wykrytym zagrożeniu. – apeluje Waldemar Jama z Nadleśnictwa Bardo Śląskie.

źródło: www.Express-Miejski.pl

fot.: Nadleśnictwo Bardo Śląskie

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze