BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Kolejna inwestycja

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli terenów zlokalizowanych w rejonie osiedla bloków przy ul. Polnej w Bardzie i koniecznością uzbrojenia tego terenu, od kilku dni trwają roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w drodze wewnętrznej łączącej ulicę Polną w Bardzie i ulicę Wiosenną w Opolnicy.

Prace wykonuje Gmina Bardo przy pomocy pracowników robót publicznych i Zakładu Komunalnego w Bardzie pod nadzorem kierownika budowy. Powyższe realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w Bardzie”. Całkowita kosztorysowa wartość robót, w zakres którego wchodzi wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego i drogi wraz z chodnikiem z nawierzchnią z kostki betonowej, wynosi blisko 750 000,00 zł brutto.

W tym roku zaplanowano wykonanie następujących robót:

–  odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 200 mb i średnicy 200 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi i  przyłączami o średnicy 160 mm do granicy działek.

– odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 200 mb i średnicy 300 mm wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami kanalizacji deszczowej o średnicy  160 mm.

– odcinka wodociągu o długości ok. 200 mb i średnicy 110 mm wraz z przyłączami do granic działek o średnicy 40 mm.

Wartość kosztorysowa w/w robót wynosi ok. 290 000,0 zł brutto, ale z uwagi na fakt wykonywania tychże robót sposobem gospodarczym (przy wykorzystaniu pracowników robót publicznych i przy pomocy Zakładu Komunalnego w Bardzie) szacunkowa wartość tych robót wyniesie ok. 150 000,00 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego i drogi planowane jest na rok 2016 roku, po tym jak Zakład Gazowniczy wykona odcinek sieci gazowej.

  • kolejne inwestycje w Bardzie (1)
  • kolejne inwestycje w Bardzie (2)
  • kolejne inwestycje w Bardzie (3)
  • kolejne inwestycje w Bardzie (4)
  • kolejne inwestycje w Bardzie (5)
  • kolejne inwestycje w Bardzie (7)
  • kolejne inwestycje w Bardzie (6)
  • kolejne inwestycje w Bardzie (8)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze