BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Mieszkańcu! Nie pal jak leci wszystkiego w piecu!

 

Od rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny ludzi zależy jakość powietrza i czystość w okolicy. Spalanie odpadów w piecu nie tylko szkodliwie wpływa na zdrowie mieszkańców, zwierząt oraz na środowisko naturalne, ale również jest wykroczeniem.

Domowy piec nie jest spalarnią odpadów, zatem powinno do niego trafiać jedynie paliwo, które określił producent w sposobie jego użytkowania. Jeśli instrukcja zakłada opalanie drewnem, takie paliwo powinno być stosowane. Natomiast jeżeli mamy piec węglowy, powinien być opalany węglem, a nie np. miałem węglowym.

Jednak najgorszym, co można zrobić, jest palenie w piecu wszystkim, co mamy pod ręką. Wiele osób woli oszczędzać na wywozie odpadów, przeznaczając je do spalenia. Spalanie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, malowanego drewna (ze starych mebli), sklejek, płyt wiórowych jest przyczyną znacznego zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Jednak pozornie na tym oszczędzamy, ponieważ szkodliwe substancje osiadają na terenie działki, na której stoi nasz dom, zatem dostają się do naszej pozornie „zdrowej” żywności, wyprodukowanej w przydomowym ogródku.

Spaliny ze spalania odpadów zawierają: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny.

Wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, wykonane z popularnego PVC, przy spalaniu wydzielają chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Pianki poliuretanowe (buty, odzież, meble), przy spalaniu emitują do powietrza cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały), gdyż w wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, które powoli, ale skutecznie powodują uszkadzanie narządów wewnętrznych: wątroby, nerek, płuc, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej.

Niebezpieczeństwo dla pieca

Palenie odpadami w domowych piecach powoduje zatykanie przewodów kominowych przez mokrą sadzę. Cofający się w przewodach kominowych tlenek węgla „wraca” do mieszkania czy domu, zatruwając przy tym domowników (tzw. „Czadem”).

Wykroczenie

Palenie odpadów w warunkach domowych jest wykroczeniem określonym w Ustawie o odpadach (art. 191), za które można zostać ukaranym karą grzywny do 5000 zł  lub nawet aresztu.

Źródło: http://regiodom.pl/portal/instalacje/ogrzewanie/palenie-smieciami-w-piecu-glupota-i-wykroczenie-co-grozi-za-palenie-smieciami

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl/

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

http://air.wroclaw.pios.gov.pl/

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home#

https://www.powietrze.uni.wroc.pl/

 

Zdjęcie ilustracyjne, nie pochodzi z Gminy Bardo.

  • Palenie w piecu a ekologia

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze