BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Obchody upamiętniające 150 rocznicę Powstania Styczniowego

 

W niedzielę 10 lutego 2013 r. podczas uroczystej mszy świętej w intencji zmarłych uczestników Powstania Styczniowego w Bazylice Mniejszej pw. NNMP w Bardzie upamiętniono 150 rocznicę wybuchu walk powstańczych.

Nie przypadkowo uroczystości odbyły się 10 lutego, to właśnie w tym dniu 73 lata temu rozpoczęły się masowe wywózki Polaków, którzy zamieszkiwali tereny zajęte w wyniku agresji przez Związek Radziecki. Dlatego ideą tych obchodów było przypomnienie o losach polskich zesłańców na Sybir oraz upamiętnienie poległych na wschodzie.

Mszę świętą poprowadził proboszcz parafii o. Mirosław Grakowicz, który polecił w modlitwie Polaków poświęcających życie za Niepodległą Polskę.

Podniosłego charakteru niedzielnej uroczystości nadały poczty sztandarowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z filią w Przyłęku, Publicznego Gimnazjum w Przyłęku oraz Koła Związku Sybiraków, a także występ wokalny zespołu „Wiolinek”, który m.in. odśpiewał Hymn Sybiraków.

Po zakończeniu mszy świętej, zgromadzone na placu kościelnym delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą martyrologię narodu polskiego.

Jako pierwszy kwiaty złożył Prezes Koła Sybiraków w Bardzie Pan Kazimierz Bobula. W imieniu mieszkańców Gminy Bardo wiązankę złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kardaś wraz z Sekretarzem Gminy Krystyną Sobieraj i Radnym Powiatowym Andrzejem Witkiem, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

Niedzielna uroczystość była dla wszystkich uczestników lekcją polskiego patriotyzmu oraz okazją do pielęgnowania pamięci o ludziach i wydarzeniach naszej historii.

 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (1)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (2)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (3)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (4)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (5)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (6)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (7)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (8)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (9)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (10)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (11)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (12)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (13)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (14)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (15)
 • 150 rocznica Powstania Styczniowego (16)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze