BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Pierwsze instalacje fotowoltaiczne już działają!

 

W kwietniu zostało zawartych 30 umów grantowych na dofinansowanie instalacji związanych w realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cieszę się, że pierwsze instalacje już powstały – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański – bardzo mi zależy, aby nasza gmina była nie tylko piękna, ale również ekologiczna. Ważnym aspektem jest też obniżenie kosztów opłat za energię czy to elektryczną czy cieplną. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych to dla mieszkańców duża pomoc przy zakupie odnawialnych źródeł energii.

Całość projektu po stronie Gminy Bardo to prawie 5 mln złotych i ponad 230 instalacji. Realizacja projektu trwać będzie do czerwca 2019 roku. W ramach projektu mieszkańcy mogą dofinansować wykonanie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp powietrza CO i CWU, pomp gruntowych oraz montaż kotłów na biomasę.

logotypy-rpo-768x151

 • fotowoltaika pierwsza (1)
 • fotowoltaika pierwsza (2)
 • fotowoltaika pierwsza (3)
 • fotowoltaika pierwsza (4)
 • fotowoltaika pierwsza (5)
 • fotowoltaika pierwsza (6)
 • fotowoltaika pierwsza (7)
 • fotowoltaika pierwsza (8)
 • fotowoltaika pierwsza (9)
 • fotowoltaika pierwsza (10)
 • fotowoltaika pierwsza (11)
 • fotowoltaika pierwsza (12)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze