BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Podziękowania dr inż. Leszka Budycha

 

Osobiście jako inicjator i koordynator przywrócenia pomnika na moście w Bardzie chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład, tak finansowy jak i rzeczowy w realizację odbudowy. Szczególnie burmistrzowi gminy i miasta Bardo – Panu Krzysztofowi Zegańskiemu – za przychylność, wytrwałość i motywację bez której nie było by pozytywnego finału i uroczystości odsłonięcia i poświęcenia figury. Pani Beacie Małeckiej, artystce rzeźbiarce, spod której dłuta wyłoniła się kamienna postać błogosławionego Jana Nepomucena. Proboszczowi Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie, o. Mirosławowi Grakowiczowi za duchowe wsparcie realizacji przedsięwzięcia. Marcelinie Thaj Van, Jackowi Garbaczowi i Edmundowi Budce z firmy PBW INŻYNIERIA za wykonanie i koordynowanie czynności administracyjnych i projektu budowy cokołu. Kolegom – Adamowi Drożdżalowi, Przemysławowi Dębskiemu i Markowi Kalińskiemu – za nadzór i budowę cokołu oraz ustawienie figury na moście. Również firmom: PBW INŻYNIERIA, PROBUDOWA.COM, DROMOSTTOR i BANIMEX za pomoc w budowie cokołu, transporcie i ustawieniu figury na moście.

Oraz wszystkim tym, niewymienionym z nazwiska czy nazwy, którzy aktywnie wspierali inicjatywę powrotu figury św. Jana Nepomucena do Barda.

 

dr inż. Leszek Budych

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze