Uwaga, jest praca!

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich do składania podań w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie w celu

zobacz więcej

Oświata w gminie Bardo

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo w 2017 roku działając na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, przedstawił Radzie Miejskiej

zobacz więcej