BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

W poniedziałek burmistrz spotkał się z rolnikami z Gminy Bardo

 

W poniedziałek, 20 listopada 2023r. w Centrum Seniora odbyło się spotkanie zainicjowane przez Burmistrza Krzysztofa Żegańskiego z rolnikami z Gminy Bardo. Spotkanie dotyczyło tematów najbardziej interesujących rolników w zakresie ich działalności zawodowej usuwania odpadów z rolniczych tj. folie rolnicze, sznurki do owijania balotów, siatki, opakowania po nawozach typu big bag; remontów dróg transportu rolnego oraz działań związanych z melioracją rowów.

W spotkaniu uczestniczyli, także pracownicy UMiG, wiceburmistrz Rafał Batóg, kierownik Referatu Inwestycyjnego Stanisław Gołębiowski oraz podinspektor Tomasz Dudek.

W zakresie folii rolniczych:

– rolnicy zostali zapewnieni o możliwości składania zapotrzebowania na odbiór folii pochodzenia rolniczego tj. folie rolnicze, sznurki do owijania balotów, siatki, opakowania po nawozach typu big bag, (zapotrzebowanie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: umig@bardo.pl lub osobiście w UM w Bardzie)

– z chwilą ogłoszenia naboru przez WFOŚGW, gmina Bardo przystąpi do realizacji odbioru odpadów od rolników, Szczegółowych informacji w zakresie odbierania odpadów z folii rolniczych udziela kierownik RI Stanisław Gołębiowski pod numerem 74 8171478 wew. 66 lub pod adresem email: sgolebiowski@bardo.pl 

W zakresie rowów melioracyjnych:

– w trakcie spotkania przedstawiono realizację zadań w zakresie odmulania rowów w 2023 roku i latach poprzednich (w 2023r. prace melioracyjne wykonane zostały w Brzeźnicy- 500 mb, Grochowej 870 mb i 850 mb),

– burmistrz wraz z pracownikami UMiG zachęcał rolników do udziału w Gminnej Spółce Wodnej, której prezesem jest Pan Marcin Ostaszewski, Składka członkowska w spółce wynosi 15 zł/ ha. Obecnie do spółki należy 19 członków, a długość rowów melioracyjnych objętych jej działalnością to 81,5 km. Im większa ilość członków w spółce i wyższa kwota składek członkowskich, tym wyższe jest dofinansowanie na inwestycje melioracyjne. Dla przykładu planowane przychody ze składek członkowskich w 2023 w wysokości 7 175 złotych, pozwoliły nam na pozyskanie 47 600 złotych dofinansowania.

W zakresie dróg transportu rolnego:

– przedstawiono zakres remontów dróg transportu rolnego wykonanych w latach 2015-2023

– zaprezentowano jakie drogi zostały wzięte pod uwagę przy składaniu wniosków o dofinansowanie remont dróg transportu rolnego do Urzędu Marszałkowskiego na rok przyszły. Będą to drogi w Dębowinie, Brzeźnicy i Przyłęku (kwota dofinansowania UMWD do kilometra drogi transportu rolnego waha się pomiędzy 250- 400 tysięcy złotych w zależności od jej struktury).

– omówiony wspólnie z rolnikami został stan dróg transportu rolnego i ich oczekiwania na przyszłe lata.

W trakcie spotkania rolnicy poruszyli również nurtujących ich temat przebudowywanej drogi w sołectwie Brzeźnica, drogi powiatowej. Wskazali, że droga została zaprojektowana bez wzięcia pod uwagę działalności rolniczej i poruszania się po tej drodze pojazdów rolniczych, które nie będą miały możliwości minięcia się bez jednoczesnego uszkodzenia krawężników. Z uwagi na to, że jest to inwestycja Powiatu Ząbkowickiego, a nasza gmina jedynie ją dofinansowuje, to wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do właściciela. Burmistrz Krzysztof Żegański zadeklarował jednak na spotkaniu, że będzie wnioskował do powiatu o wzięcie pod uwagę sugestii rolników.

Rolnicy zaproponowali także częstsze spotkania z burmistrzem i pracownikami UMiG w sprawach związanych z tematyką rolniczą.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za obecność i zachęcamy do stałego kontaktu z naszymi pracownikami merytorycznymi w zakresie interesujących Państwa spraw.

  • spotkanie z rolnikami

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze