BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Bardo zakończone!

Dobiegły końca wybory w sołectwach z Gminy Bardo. Wybory na sołtysów i do rad sołeckich, odbyły się w dziewięciu sołectwach.

Ostatnie wybory odbyły się w sołectwie Dębowina w dniu 07.03.2019r. (czwartek), gdzie ponownie sołtysem został Grzegorz Fil.  W większości, mieszkańcy, dokonując wyboru w głosowaniu niejawnym, zadecydowali o pozostawieniu swych reprezentantów bez zmian. Dzięki temu, możemy śmiało powiedzieć, że sołtysi z Gminy Bardo, cieszą się ogromnym zaufaniem wśród mieszkańców w swoich miejscowościach oraz mają ich pełną akceptację, by kontynuować działania i kierunki rozwoju wsi, jakie obrali na początku sprawowania swojej funkcji sołeckiej.

Jedyna zmiana na stanowisku sołtysa, nastąpiła w miejscowości Opolnica. Obecny sołtys, który sprawował funkcję przez jedną kadencję, nie zadeklarował chęci startu w wyborach, w związku z czym spośród dwóch kandydatek, mieszkańcy wybrali Panią Joannę Wierusińską, która będzie reprezentować sołectwo przez 5 lat.
Pani Joanna Wierusińska, jest szczęśliwą mężatką i mamą 17 letniego Wiktora. Posiada wykształcenie wyższe – pedagogiczne. Zawodowo związana jest z Domem Wczasów Dziecięcych w Bardzie, gdzie na co dzień zajmuje się opieką nad dziećmi i młodzieżą. Jej zainteresowania, to czytanie książek, podróże i wędrówki po górach. Do tej pory, Pani Joanna aktywnie udzielała się na rzecz swojej miejscowości, uczestnicząc w przygotowaniach do wielu inicjatyw w sołectwie. Nowa Pani Sołtys, dziękując za zaufanie jakim obdarzyli ją mieszkańcy, przedstawiła wstępny plan swojego działania. Jak podkreśliła, zależy jej na integracji całej miejscowości oraz by wszyscy mieszkańcy włączyli się aktywnie w życie społeczne Opolnicy.

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim, życzymy owocnej współpracy oraz sukcesów w życiu osobistym.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów na sołtysów oraz do rad sołeckich:

LASKÓWKA
sołtys: Adam Tokarz
rada sołecka: Elżbieta Tokarz, Leszek Szopa, Karolina Różańska – Szylak, Zdzisława Klag, Julian Wącha.

BRZEŹNICA
sołtys: Danuta Gurdak
rada sołecka: Karolina Bieruta, Iwona Wasicka, Zofia Hajduk, Michał Zapotoczny, Katarzyna Kornobis.

JANOWIEC
sołtys Barbara Sowa
rada sołecka: Jan Sobczyk, Bożena Chodorowska, Justyna Koszałka, Józef Koszałka.

POTWORÓW
sołtys: Marek Uramowski
rada sołecka: Lucyna Wołoszyn, Stanisława Smaciarz, Beata Strusińska, Anna Burzyńska,
Czesław Palac, Zofia Zbruk, Patrycja Stępień.

DZBANÓW
sołtys: Jerzy Zyskowski
rada sołecka:Marzena Śliwińska, Dorota Marcinczyk, Anna Gąsior.

PRZYŁĘK
sołtys: Henryk Rożniatowski
rada sołecka: Grażyna Urbaniak, Stanisław Berdychowski, Adam Struczyński, Elżbieta Szmit.

GROCHOWA
sołtys: Zbigniew Duś
rada sołecka: Beata Duś, Monika Nowacka, Marcin Dudek, Anetta Kwiatkowska, Elżbieta Kędzior.

OPOLNICA
sołtys: Joanna Wierusińska
rada sołecka: Małgorzata Urban, Stella Michorczyk, Bożena Sajdak, Wojciech Juran, Renata Giza.

DĘBOWINA

sołtys: Grzegorz Fil

rada sołecka: Józef Boho, Anna Goraj, Agnieszka Witowska, Danuta Lachowicz .

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze