BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zapraszamy do uczestnictwa w 108 Rajdzie Ziemi Ząbkowickiej

 

1 0 8 R A J D   Z I E M I   Z Ą B K O W I C K I E J

44 INTEGRACYJNY RAJD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

”Góry Bardzkie”

I TERMIN

7 PAŹDZIERNIKA 2017

II CEL IMPREZY

* wzrost świadomości społeczności lokalnej co do roli turystyki w życiu człowieka, jej znaczenia dla

zachowania zdrowia i sprawności;

* pogłębianie zjawiska integracji lokalnej społeczności, poprzez stworzenie warunków do wspólnego

spędzania wolnego czasu;

* tworzenie tradycji aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie całorocznej turystyki kwalifikowanej- górskiej;

* podnoszenie kwalifikacji turystycznych- zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej;

* popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Ząbkowickiej.

III UCZESTNICTWO

W rajdzie biorą udział grupy z każdej zainteresowanej szkoły Powiatu Ząbkowickiego

oraz tradycyjnie pensjonariusze Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Stowarzyszenia „Integracja”, grupy rodzinne, zaproszeni goście.

IV TRASA

Trasa przyrodnicza:

Przejazd autokarami na Przełęcz Łaszczową (592 m n.p.m.) przejście szlakiem niebieskim przez Ostrą Górę obok Szerokiej (765 m n.p.m.) i Kłodzkiej Góry zejście szlakiem żółtym przez Jedlak do Podzamku (zakończenie) – trasa łatwa 7 km

V ZGŁOSZENIA

Do 2 października (poniedziałek) 2017  Centrum Koordynacyjne Rajdu

adres e-mailowy: rajdydziecizab@wp.pl telefon Przemek 691 145 683 lub Ania  697 407 519

informacje dostępne także na stronie Facebook: Rajdy Ziemi Ząbkowickiej

Prosimy o dostarczeniu oryginalnych, czytelnych list podpisanych i opieczętowanych  przez dyrektorów lub pedagogów szkół. Listy uczestników powinny zawierać następujące informacje: nazwisko, imię, data urodzenia, nr telefonu kontaktowego do rodziców/ opiekunów dziecka.

 

 

 

 

VI ORGANIZATOR ZAPEWNIA

– opiekę profesjonalnej kadry;

– opiekę wolontariuszy nad uczestnikami niepełnosprawnymi i najmłodszymi;

– na trasach usługę przewodników sudeckich;

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

– odznaki, dyplomy rajdowe, nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach;

– punkt weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej;

– ciepły posiłek na zakończenie rajdu;

 

VII KOSZT

świadczenia wymienione w pkt VI pokrywane są z funduszu Stowarzyszenia Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej, Starostwa Powiatowego, Urzędów Miast i Gmin oraz sponsorów.

 

VIII UWAGI KOŃCOWE

* transport uczestników z zainteresowanych szkół i innych placówek oświatowych zabezpieczają właściwe Urzędy Gminne

* godz. 7:00 – zbiórka dla uczestników z Gminy Ząbkowice Śląskie  parking w rynku (pierzeja północna)

* godz. 08:00 – zbiórka dla pozostałych uczestników z innych gmin- Przełęcz Łaszczowa (Parking przy drodze)

* godz. 13:00 – 14:30 grill w Podzamku

* 14:30 – 15:30 konkursy

* godz. 16.00 – oficjalne zakończenie rajdu

* na rajdzie odbędą się konkursy: wiedzy krajoznawczej i przyrodniczej (testy), „aktywny na trasie”, „wzorowy turysta”, piosenki turystycznej

* uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do uprawiania turystyki górskiej

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

          SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

 

Witold Barylak                                                                                  Przemysław Majorczyk

przewodnik sudecki, wiceprezes Stowarzyszenia                             przewodnik sudecki, komandor rajdów

 

                                                              

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze