BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej otrzymał absolutorium.

Absolutorium to stwierdzenie prawidłowości działań finansowych w określonym przedziale czasu, w tym przypadku za poprzedni rok, tj. 2018.

Rada Miejska w Bardzie udzieliła absolutorium jednogłośnie, w ten sposób wyrażając zaufanie do prowadzonych przez burmistrza działań. Dwóch radnych nie uczestniczyło we wczorajszych obradach.

Ważnym punktem sesji absolutoryjnej była prezentacja Raportu o stanie gminy. Dokument ten po raz pierwszy w tym roku jest opracowywany we wszystkich gminach, powiatach i sejmikach. Znowelizowane w 2018 roku przepisy nakładają na organ wykonawczy opracowanie takiego dokumentu, prezentującego realizację polityk, strategii, programów i uchwał rady gminy.

Raport o stanie Gminy Bardo dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej

w zakładce Raport o stanie gminy https://bip.gmbardo.finn.pl/bipkod/21324434

W roku 2018 wykonano szereg inwestycji uchwalonych w budżecie Gminy.

Do największych należą:

 1. Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (wyd. 2, 268,574,87 zł )
 2. Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy (wyd. 1, 422, 354, 18 zł)
 3. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Głównej, Kolejowej, i Placu Wolności w Bardzie ( wyd. 3, 162, 837, 73 zł)
 4. Singletrack Glacensis ( wyd. 1,518,268,70 zł)
 5. PORT w Opolnicy wyd. (441, 724, 96 zł)
 6. Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin
 7. Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo
 8. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE
 9. Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych w Brzeźnicy i Przyłęku
 10. Budowa dróg wraz z insfrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie
 11. Modernizacja dróg gminnych nr 118794C oraz 118793D w Grochowej
 12. Modernizacja dróg transportu rolnego
 13. Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie
 14. Modernizacja parkingu przy UMiG w Bardzie
 15. Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora+
 16. Modernizacja instalacji grzewczej w budynku CKiB i wymiana pieca
 17. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie

 

 

 • 65623902_897712983895613_1076448761498042368_n
 • 65570327_466136584161906_4417900688919494656_n

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze