BARDOmiasto cudów

Home

komunikaty

Lista stypendystów w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, miło nam ogłosić, że w rezultacie przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium naukowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 w ramach realizowanego projektu: ,,Szkoła marzeń w Bardzie" została wyłoniona lista stypendystów w roku szkolnym 2018/2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Bardzie

Mając na uwadze ustalony w obowiązującym harmonogramie wywozu odpadów komunalnych na dzień 16 listopada 2018 r. (piątek) odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Barda, korzystający tymczasowo z kontenerów na odpady komunalne, ustawionych przy drodze krajowej nr 8 oraz na parkingu przy ul. Noworudzkiej, powinni w ww. terminie, przed godziną 06:00, wystawić wytworzone przez siebie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny przy kontenerach na odpady komunalne, ustawionych przy drodze krajowej nr 8 oraz na parkingu przy ul. Noworudzkiej.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne