BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / Komunikaty

Autor:Publikacja: Aleksandra Wąsowicz

Aktualne ograniczenia w życiu publicznym w związku z epidemią koronawirusa

 

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!

Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

UWAGA! NOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z COVID-19

Od soboty 10 października 2020r. obowiązują nowe obostrzenia w strefie żółtej. Największa zmiana dotyczy obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu.

STREFA ŻÓŁTA
W przypadku strefy żółtej największa zmiana dotyczy wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Maseczki będą musieli nosić wszyscy przebywający na terenie miejscowości, zaklasyfikowanych do strefy żółtej. Za brak maseczki grozi kara.
Obowiązuje zasada DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). Policjant może nałożyć na osobę, która nie ma maseczki w przestrzeni publicznej mandat, albo złożyć wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego. Wówczas należy się liczyć z karą sięgającą nawet 30 tys. zł.
Tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność mogą być zwolnione z obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.
Od soboty trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje.

Nowe obostrzenia
• Kongresy i targi: na jednego uczestnika musi przypadać nie mniej niż 2,5 m2 powierzchni, każdy z uczestników musi mieć maseczkę.
• Wydarzenia sportowe – zajęte może być tylko 25 proc. widowni, widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.
• Imprezy kulturalne – zajęte może być nie więcej niż 25 proc. miejsc, przestrzeni uczestnicy muszą mieć maseczki.
• Wesołe miasteczka i parki rozrywki – 1 osoba na 10 m2.
• Gastronomia – 1 osoba na 4 m2.
• Siłownie – 1 osoba na 7 m2.
• Kina – 25 proc. widowni może być zajęte.
• Kościoły – zakrywanie ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
• Wesela i inne uroczystości o charakterze rodzinnym – maksymalnie 75 osób. Wcześniej mogło być 100 osób. Te zmiany zaczną obowiązywać od 17 października 2020 roku.
• Komunikacja publiczna – pasażerowie mogą zająć 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. wszystkich miejsc.

Prosimy o przestrzeganie nowych zasad!

 

REGIONALIZACJA – DODATKOWE OBOSTRZENIA W POWIATACH Z NAJWIĘKSZYM PRZYROSTEM ZAKAŻEŃ

Na czym polega?
Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, ale tylko w poszczególnych powiatach, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski.

Których powiatów dotyczy?

Obszar czerwony
Powiaty:
• wieluński w województwie łódzkim;
• nowosądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz w województwie małopolskim;
• miasto na prawach powiatu Ruda Śląska, powiat rybnicki, miasto na prawach powiatu Rybnik i powiat wodzisławski w województwie śląskim;
• ostrzeszowski w województwie wielkopolskim;
• miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój w województwie śląskim.

Obszar żółty
Powiaty:
• pszczyński w województwie śląskim;
• wieruszowski w województwie łódzkim;
• raciborski w województwie śląskim;
• nowotarski, limanowski w województwie małopolskim;
• grajewski w województwie podlaskim;
• cieszyński, miasto na prawach powiatu Żory w województwie śląskim;
• miasto na prawach powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim.
WAŻNE! Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, będzie na bieżąco analizowana i aktualizowana.

OBSZARY: ZIELONY, ŻÓŁTY, CZERWONY
Powiaty objęte dodatkowymi obostrzeniami dzielą się na dwa obszary: żółty i czerwony – z różnym zakresem ograniczeń.
W powiatach przypisanych do jednego z dwóch obszarów wprowadzone zostały obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.
Szczegóły dotyczące nowych zasad dla poszczególnych obszarów znaleźć można tutaj.
W powiatach, które przyporządkowane są do obszaru zielonego, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.
Obowiązuje od: 8 sierpnia 2020 r.

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
• osoby, które zasłaniają usta i nos.
Obowiązuje od: 25 lipca.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.
Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.
Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:
• w autobusie, tramwaju i pociągu,
• w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
• w kościele i szkole, na uczelni
• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.
Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
• w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
• w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
• podczas przebywania w lesie,
• podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).
Obowiązuje do: odwołania.

Ważne!

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:
• całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
• trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:
• przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
• mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę
* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).
Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:
• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
• pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym.
Z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni są wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci oraz wszyscy naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność naukową.
Obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką.
Na czym polega?
Obowiązkowa kwarantanna będzie trwała do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie dłużej niż 14 dni. Do tej pory było to zawsze 14 dni.
Kwarantanna automatycznie będzie kończyć się po 24 godzinach od momentu zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – informacji o ujemnym wyniku testu diagnostycznego wykonanym w kierunki SARS-Co-V-2, finansowanym ze środków publicznych.
Obowiązuje: od 2 lipca 2020 r.
Przez ten czas:
• nie można opuszczać domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
• w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
• w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Więcej dowiesz się tutaj: Koronawirus informacje i zalecenia

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze